مباحثه یکی از ابزارهای مفید و یکی از بهترین و موثرترین شیوه های فهم عمیق و فراگیری سریع علوم بانکی است که راه تحقیق را برای محققین و کارشناسان حوزه بانکی هموار گردیده و آن ها برخورد آراء و اندیشه ها را تجربه می نمایند. در جلسات مباحثه علمی سوالات کارشناسان و مدیران نظام بانکی توسط اساتید بسیار باتجربه و حرفه ­ای مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

  مباحثه های علمی پیش رو: 

   

شصت و سومین مباحثه علمی با عنوان

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد (بر اساس بخشنامه جدید)»

 هزینه ثبت نام به ازای هرنفر:

  6,800,000 ریال به صورت خالص 

 (حداقل تعداد شرکت کنندگان 3 نفر)

 نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد.

مخاطبان:

اعضای هيأت مديره،

مديران مرتبط، مديران و کارشناسان ادارات حوزه مديريت مالی،

بازرسی و حسابرسی داخلی و ساير افراد به تشخيص بانک

  مباحثه های علمی برگزار شده: