مباحثه یکی از ابزارهای مفید و یکی از بهترین و موثرترین شیوه های فهم عمیق و فراگیری سریع علوم بانکی است که راه تحقیق را برای محققین و کارشناسان حوزه بانکی هموار گردیده و آن ها برخورد آراء و اندیشه ها را تجربه می نمایند. در جلسات مباحثه علمی سوالات کارشناسان و مدیران نظام بانکی توسط اساتید بسیار باتجربه و حرفه ­ای مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

  مباحثه های علمی پیش رو: 

  

بیست و هشتمین مباحثه علمی با عنوان

معماری کيف پول الکترونيک

مخاطبان: 

مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و سازمان و روش ها

زمان برگزاری:

یک شنبه 6 تیرماه 1400

ساعت: 8:30 الی 12:30

بیست و نهمین مباحثه علمی با عنوان

الزامات و فرايندهای فنی و نحوه انجام تراکنش در شبکه کيف پول الکترونيک

مخاطبان: 

مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و سازمان و روش ها

زمان برگزاری:

سه شنبه 8 تیرماه 1400

ساعت: 8:30 الی 12:30

 

  مباحثه های علمی برگزار شده: