مباحثه یکی از ابزارهای مفید و یکی از بهترین و موثرترین شیوه های فهم عمیق و فراگیری سریع علوم بانکی است که راه تحقیق را برای محققین و کارشناسان حوزه بانکی هموار گردیده و آن ها برخورد آراء و اندیشه ها را تجربه می نمایند. در جلسات مباحثه علمی سوالات کارشناسان و مدیران نظام بانکی توسط اساتید بسیار باتجربه و حرفه ­ای مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

  مباحثه های علمی پیش رو: 

 

چهل و یکمین مباحثه علمی با عنوان

نگاهی به سرمایه درگردش با رویکرد نوین

مخاطبان: 

کارکنان واحد اعتبارات

زمان برگزاری:

سه شنبه 9 آذر 1400

ساعت: 8:30 الی 12:30

سی و سومین مباحثه علمی با عنوان

سامانه پل یا پرداخت لحظه ای

مخاطبان: 

مدیران و کارشناسان سازمان و روش ها و فناوری

اطلاعات بانک ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی

زمان برگزاری: 

متعاقبا اعلام خواهد شد.

  مباحثه های علمی برگزار شده: