بیست و دومین مباحثه علمی با عنوان «ابزار توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس در بازار بین بانکی» در ساعت 8:30 مورخ  4 خردادماه 1400 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارکنان مدیریت نقدینگی بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

ابزار توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس چیست؟

نقش ابزار توافق بازخرید در عملیات بازار بازار چیست؟ آیا امکان استفاده از این ابزار بین بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو بازار بین‌بانکی جهت سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری ذخایر وجود دارد؟

چالش‌ های فقهی ریپوی متعارف چیست و این چالش‌ ها چگونه توسط مرتفع شده است؟

مروری بر شیوه‌ نامه استفاده از توافق بازخرید منطبق با شریعت در بازار بین‌ بانکی ریالی

قیمت‌ گذاری اوراق در عقدبیع و همچنین تعیین قیمت اعمال در قراردادهای اختیار خرید و فروش؛ اوراقی که در بازار ثانویه به دلیل عدم وجود بازارگردان از عمق کافی برخوردار نمی‌باشد و بعضاً نقدشوندگی پایینی دارد چگونه قیمت گذاری می‌شوند؟

نحوه تنظیم قراردادهای مربوط به ابزار توافق بازخرید

 دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498-27892475