گواهی نامه مهارت های انجام عملیات صرافی ها

طبق تبصره 10 از ماده 9 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب شورای محترم پول و اعتبار مبنی بر الزام شرکت های تضامنی صرافی به ارائه گواهی نامه مهارت های انجام عملیات صرافی از موسسات مورد تایید بانک مرکزی برای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صرافی های تضامنی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به عنوان موسسه آموزشی وابسته و مورد تایید بانک مرکزی اقدام به برگزاری دوره آموزشی مهارت های انجام عملیات صرافی ها نموده است.

ثبت نام دوره مهارت های انجام عملیات صرافی

 
شرکت های تضامنی صرافی متقاضی شركت در دوره فوق می توانند پس از عضویت در سایت و واریز هزینه بصورت اینترنتی ثبت نام بعمل آورند.

 تاریخ و روز برگزاری کلاس متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 خواهشمند است در روز برگزاری دوره اصل و کپی کارت شناسايی ملی به همراه يك قطعه عكس 4*3 پشت نويسی شده را به دايره برنامه ریزی و اجرای آموزش های حرفه ای موسسه (طبقه سوم اتاق 304) تحويل نماييد.

عدم حضور در تاریخ مقرر برای شرکت در کلاس منجر به حذف از دوره شده و وجه ثبت نام مسترد نمی شود.

آموزش به صورت حضوری می باشد

  
هزینه دوره: 62000000 ریال 
 

فرم تحویل گواهینامه 

در صورتیکه شرکت کننده، شخص دیگری را به منظور دریافت گواهی نامه خود معرفی نماید

می بایست فرم فوق را تکمیل نموده و به همراه کارت ملی شخص معرفی شده

به موسسه ارائه نماید. 

آدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران:
خیابان پاسداران- ایستگاه ضرابخانه- پلاک 195
شماره تماس:  29959278