دوازدهمین مباحثه علمی با عنوان« ریسک عدم انسجام » در ساعت 8:30 مورخ 6 آبان ماه 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد نظام بانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

ساختار کلان و پیوندهای درونی و بیرونی یک بانک مدرن کدامند؟

رویکرد کلان بازاریابی خدمات و محصولات بانک مدرن چگونه ­است؟

پیش درآمد و پیش نیاز اجتناب و مدیریت ریسک عدم انسجام چیست؟

الزامات اجتناب و یا مدیریت ریسک عدم انسجام ضروری چیست؟

آیا لازم است تمام رده های شغلی از وجود چنین ریسکی در سازمان آگاه باشند؟

آیا می توان شناسایی و مهار ریسک عدم انسجام را آموزش داد؟

کدام شیوه ها و عملکردها و ویژگی­ ها، انسجام را افزایش یا کاهش می دهند؟

آیا رویکرد فرایندی می­ تواند بر انسجام سازمان بیافزاید؟

وظایف سازوکار مدیریت دارایی­ ها و بدهی­ ها چیست؟

پیوند بین مدیریت دارایی­ ها و بدهی­ ها با ارزیابی و تصمیم سازی اعتباری چیست؟

پیوند بین مدیریت دارایی­ ها و بدهی­ ها با مدیریت سرمایه انسانی چیست؟

پیوند بین مدیریت دارایی ­ها و بدهی­ ها با مدیریت داده ها و لزوم گزارش­ های تحلیلی روزآمد چیست؟

در یک جلسه کمیته مدیریت دارایی­ ها و بدهی­ ها در یک بانک مدرن چه می­ گذرد ؟

در یک جلسه کمیته اعتباری بانک مدرن چه می­ گذرد؟

مدیریت یکپارچه و منسجم دارایی­ ها و بدهی­ ها چیست و چگونه به انسجام و موفقیت بانک می­ انجامد؟

با توجه به ارتباط بیشتر مسائل مورد بحث به ساختار بانک مدرن و مدیریت دارایی ها و بدهی ها، چرا عنوان این میزگرد ریسک عدم انسجام بود؟

  دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خودرا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475