پانزدهمین مباحثه علمی با عنوان " چالش های بانکی در قراردادهای رهنی و تضمینات و وثایق" در ساعت 8:30 مورخ 25 آذر ماه 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مسئولین دوایر معاملات، اعتبارات وصول مطالبات معوق (غیر از کارشناسان حقوقی) حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

 تغییرات و اصلاحات اعمال شده در قانون چک چیست؟

 اولویت اقدامات قانونی بانک ها برای وصول مطالبات کدام تضمینات و وثایق می­ باشد؟

 مرور زمان در طرح دعاوی اسناد تجاری چیست؟

 طرح دعوی به استناد سفته به چه طریق است؟

 اقدامات اجرایی از طریق اجرای ثبت چه تحولاتی را گذرانده است؟

 

 

  دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خودرا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475