بیست و هشتمین مباحثه علمی با عنوان «معماری کيف پول الکترونيک» در ساعت 8:30 مورخ یکشنبه 6 تیرماه 1400 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران و کارشناسان سازمان و روش ­ها و فناوری ­اطلاعات بانک ­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

اجزای شبکه کيف پول الکترونيک و ارتباط بين آن ها چگونه است؟

نحوه تعامل بين موسسه اعتباری عامل با سوييچ متمرکز چگونه است؟

نحوه تعامل موسسه اعتباری عامل با راهبران کيف پول در حوزه تراکنش و صدور کيف پول الکترونيک چگونه است؟

نحوه اخذ مجوز فعاليت به‌عنوان موسسه اعتباری عامل چگونه است؟

اخذ مجوز فعالیت در نقش راهبر کيف پول الکترونيک چگونه است؟

انجام آزمون و عملياتی‌سازی سرويس توسط موسسه اعتباری عامل شامل چه فرايندهایی می‌باشد؟

انجام آزمون و عملياتی‌سازی سرويس توسط راهبر کيف پول الکترونيک شامل چه فرايندهایی می‌باشد؟

ساختار شناسه کيف پول الکترونيک چگونه است؟

صدور و مديريت کيف الکترونيک شخصی طی چه فرايندهایی صورت می‌پذيرد؟

صدور و مديريت کيف الکترونيک تجاری طی چه فرايندهایی صورت می‌پذيرد؟

 دریافت فایل بروشور دوره  

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475