بیستمین مباحثه علمی با عنوان « کیف پول الکترونیک » در ساعت 8:30 مورخ 28 بهمن ماه 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و سازمان و روش ­های بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور حضور داشتند. مسائلی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

  تشریح سند «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری وراهبران کیف  پول الکترونیک در نظام پرداخت کشور»

ضرورت تدوین مستند

بازیگران حوزه کیف پول الکترونیک

مالکیت کیف پول الکترونیک

ماهیت راهبران کیف پول الکترونیک

انواع کیف پول الکترونیک و چارچوب خدمات

تشریح معماری سوییچ متمرکز کیف پول

بررسی اکوسیستم سوییچ متمرکز کیف پول

آشنایی با روال­ های ثبت انواع کیف پول‌های الکترونیکی، دریافت شناسه کیف پول

معرفی انواع تراکنش های مالی حوزه کیف پول الکترونیکی

نحوه انجام تراکنش­ های قابل پشتیبانی

روش­ های تسویه با ذینفعان

 

  دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خودرا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 2789249827892475