فرم دعوت به همکاری از اساتید محترم

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران از کلیه صاحبنظران و خبرگان بانکی که در زمینه های زیر دارای تجربه آموزشی می باشند، جهت تدریس در دوره های تخصصی و کوتاه مدت به صورت حق التدریس دعوت به همکاری می نماید.

علاقه مندان می توانند فرم درخواست همکاری را برای دوره های ذیل تکمیل نمایند.

 

  • مدیریت استمرار کسب و کار در بانک ها (Business Continuity)

 

  • هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و فرایند

 

  • تجزیه و تحلیل مالی بانک ها در سطح مناطق سرپرستی

 

  • مدیریت ریسک عملیاتی

 

 اطلاعات فردی :

 

 اطلاعات تماس :

 

 اطلاعات تدریس :

 

 اطلاعات تکمیلی: 

 رزومه :

اطلاعات در قالب فایل Word یا Pdf ارسال شود.