سی ­امین مباحثه علمی با عنوان «چالش های اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» در ساعت 8:30 مورخ سه شنبه 15 تیرماه 1400 به صورت آنلاین  برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارکنان واحدهای مالی، حسابداری، پیگیری وصول مطالبات و حقوقی بانک­ ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

مشمولین این دستورالعمل چه کسانی هستند؟

آیا کسانی که در پایان سال 1397 بدهیشان سر رسید شده ولی غیرجاری نیست مشمول هستند یا خیر؟

آیا کسانی که در پایان سال 1397 چند روز قبل از پایان سال اقدام به امهال بدهی کرده اند جزء مشمولین این طرح هستند یا خیر؟

فرایند اجرایی مربوط به نحوه محاسبه که در ماده 6 دستورالعمل اجرایی توضیح داده شده چگونه باید پیاده سازی شود؟

قرارداد ملاک محاسبه را چگونه باید پیداکنیم؟

در خصوص موسسات منحله و موسساتی که در چند سال اخیر در سایر موسسات ادغام شده اند به چه ترتیبی خواهد بود؟

  دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475