بیست و هفتمین مباحثه علمی با عنوان «کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک» در ساعت 8:30 مورخ دوشنبه 24 خردادماه 1400 به صورت آنلاین  برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارشناسان حوزه­ های فناوری اطلاعات و بخش مالی مرتبط به حوزه بانکداری الکترونیک  بانک ­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

الزامات قانونی و بخشنامه‌های نظام کارمزد بانکداری الکترونیک چیست؟

مدل‌های بهای تمام شده برخی موارد مرتبط به بانکداری الکترونیک کدامند؟

ساختار کلی و تسهیم نظام کارمزدی در شتاب چیست؟

وضعیت پیشین، فعلی و آتی نظام کارمزد بانکداری الکترونیک به چه صورت است؟

گام آتی اصلاح نظام کارمزد چیست؟

   دریافت فایل بروشور دوره  

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498-27892475