نوزدهمین مباحثه علمی با عنوان « اعتبارسنجی و نقش آن در امور بانکی » در ساعت 8:30 مورخ 19 بهمن ماه 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارکنان شعب بانک­ های کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

روش­ های مهم اعتبار سنجی چیست؟

روش­ های اعتبار سنجی چگونه ایجاد شده و در مسیر پیشرفت قرار گرفتند؟

رایانه ها و نرم افزارها چه نقشی در اجرای صحیح­ تر اعتبار سنجی ایفا نمودند؟

تفاوت­ های اعتبار سنجی سنتی و علمی در چیست؟

آیا شاخص­ های اعتبار سنجی بستگی به نوع اعتبار درخواستی دارد؟

استفاده از چه شاخص هایی برای چه اعتباراتی مطلوب تر است؟

نقش اعتبار سنجی صحیح در کاهش مطالبات معوق چیست؟

 

 

 دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خودرا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 27892475