اخبار

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • سمینار آموزشی (زیست بوم چک ) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/01/22 با موفقیت برگزار گردید.
 • سمینار آموزشی (زیست بوم چک ) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/20 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (آشنایی با اصول و شیوه های جدید امهال مطالبات و روند اجرای قانون جدید صدور چک در شبکه بانکی) ویژه کارکنان بانک توسعه صادرات به مدت 6 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/20 با موفقیت برگزار گردید.
 • پنجاه و سومین دوره ضمن خدمت (حاکمیت شرکتی) ویژه کارکنان صنعت و معدن به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/19 با موفقیت پایان رسید.
 • دوره ضمن خدمت (آشنایی با اصول و شیوه های جدید امهال مطالبات و روند اجرای قانون جدید صدور چک در شبکه بانکی) ویژه کارکنان بانک پاسارگاد به مدت 6 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/18 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (زیست بوم چک ) ویژه کارکنان بانک خاورمیانه به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/18 با موفقیت برگزار گردید.
 • سمینار آموزشی (زیست بوم چک ) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/17 با موفقیت برگزار گردید.
 • دومین دوره ضمن خدمت (مبارزه با پولشویی) ویژه کارکنان صندوق قرض الحسنه به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/16 با موفقیت به پایان رسید.
 • یکصد و نوزدهمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/16 با موفقیت به پایان رسید.
 • دومین سمینار آموزشی (زیست بوم چک ) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/13 با موفقیت برگزار گردید.

اعلانات آموزش عالی

 • سمینار آموزشی زیست بوم چک

  * مخاطبان: اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران                                                          اعضای محترم اتاق اصناف ایران                                                                                               اعضای محترم اتاق تعاون ایران                                                                                               و اعضای محترم کانون وکلای دادگستری                                                                    * زمان برگزاری: 29 فروردین 1400                                                                                    * ساعت برگزاری: 8:30 الی 12:30                                                                               * برای ثبت نام بر روی جزییات بیشتر کلیک کنید.
  جزئیات بیشتر

تازه های انتشارات