اخبار

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • سمینار آموزشی (زیست بوم چک ) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/11/06 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (بودجه بندی عملیاتی) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/06 با موفقیت به پایان رسید.
 • پنجاهمین دوره ضمن خدمت (حاکمیت شرکتی) ویژه کارکنان بانک صنعت و معدن به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/05 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره ضمن خدمت (ارزیابی اموال غیرمنقول) ویژه کارکنان شرکت راه نوین به مدت 20 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/05 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (مدیریت تجربه مشتری و خلق تجربه استثنایی در مشتریان) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/05 با موفقیت به پایان رسید.
 • چهارمین مباحثه علمی (کنترل ریسک در لایه های پنهان صورت های مالی مشتریان) ویژه کارکنان بانک ملت به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/05 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (حکمرانی شرکتی و اقدامات لازم جهت استقرار آن در بانک ها) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/04 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت ها (متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی) به مدت 24 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/04 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (تشریح روش شبیه سازی مونت کارلو) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/03 با موفقیت به پایان رسید.
 • سومین مباحثه علمی (چالش های بانکی در قراردادهای رهنی و تضمینات و وثایق) ویژه کارکنان بانک ملت به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/03 با موفقیت برگزار گردید.

اعلانات آموزش عالی

 • سمینار آموزشی زیست بوم چک

  * مخاطبان: اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران                                                          اعضای محترم اتاق اصناف ایران                                                                                               اعضای محترم اتاق تعاون ایران                                                                        * زمان برگزاری: سه شنبه 19 اسفند 1399                                                                            * ساعت: 8:30 الی 11:30                                                                                                  * برای ثبت نام بر روی جزییات بیشتر کلیک کنید.
  جزئیات بیشتر

تازه های انتشارات