• دومین کنفرانس مدیریت اعتبارات در بانکداری اسلامی

  نظام اعتبارسنجی در شبکه بانکی کشور                                                                               *مخاطبین: اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اعتباری بانک ها                                               *زمان برگزاری: یکشنبه 28 آذر 1400                   *ساعت: 8:30 الی 13                               *مهلت ثبت نام: 22 آذر 1400
  ثبت نام

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • دوره تخصصی (مهارت های کوچینگ برای توسعه فردی و شغلی) به مدت 12 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/06 با موفقیت به پایان رسید.
 • مباحثه علمی ( دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار )به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/02 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (آشنایی با روش های جعل در اسکناس و اوراق بهادار) به مدت 6 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/02 با موفقیت به پایان رسید.
 • مباحثه علمی( قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان )به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/08/30 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (مهارتهای ارتباطی - ارتباط موثر) ویژه کارکنان بانک پارسیان به مدت 10 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/08/29 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (مطالبات غیرجاری و شیوه های اجرایی) ویژه کارکنان مؤسسه اعتباری نور به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/08/27 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (مدیریت ریسک تقلب در نظام بانکی) به مدت 16 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/08/26 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر(اصول 29 گانه)) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/08/26 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی) به مدت 24 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/08/26 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره ضمن خدمت (بازآموزی ضمانتنامه و ضمانت اجرای آن) ویژه کارکنان مؤسسه اعتباری نور به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/08/26 با موفقیت برگزار گردید.

اعلانات آموزش عالی

تازه های انتشارات