تقویم آموزش حرفه ای 1402
تقویم آموزش حرفه ای
چهارمین کنفرانس مدیریت اعتبارات در نظام بانکی کشور
چهارمین کنفرانس مدیریت اعتبارات در نظام بانکی کشور
  • چهارمین کنفرانس مدیریت اعتبارات در نظام بانکی کشور

    تاریخ برگزاری: چهارشنبه 6 دی ماه 1402                                           مخاطبان: اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران ارشد اعتبارات، مالی، ریسک، برنامه ریزی، تحقیقات و حقوقی                                           ساعت برگزاری: 8 الی 12:30
    جزییات بیشتر

اخبار

  • فصل نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

    شماره بیست و سوم (تابستان 1402) فصل­ نامه "مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی" منتشر شد.
    جزییات بیشتر

تازه های انتشارات