• سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان

  «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب» در روزهای 9 و 10 شهریور برگزار شد.                     محورهای همایش:                                                                                                               اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها                  حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی                          مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی                                                                      مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی                                                       * مصاحبه با صاحبنظران بانکی - سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی                                       * سخنرانان و ارائه کنندگان مقاله در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی
  جزئیات بیشتر

اخبار

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • دوره ضمن خدمت (مهارتهای ارتباطی ارتباط موثر) ویژه کارکنان بانک پارسیان به مدت 10 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/07/18 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره ضمن خدمت (مدیریت استرس) ویژه کارکنان بانک پارسیان به مدت 5 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/07/12 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (زیست بوم چک با نگاهی ویژه به الزامات قانونی و ملاحظات نظارتی مترتب بر آن) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/07/10 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (تامین مالی صادرات و واردات) ویژه کارکنان شرکت نقش سیمرغ سهند به مدت 5 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/30 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (پیاده سازی مدیریت تجربه مشتری) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/30 با موفقیت به پایان رسید.
 • یکصد و بیست و ششمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/29 با موفقیت به پایان رسید.
 • سومین دوره ضمن خدمت (آموزش مدرسین بانک) ویژه کارکنان بانک توسعه تعاون به مدت 54 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/28 با موفقیت به پایان رسید.
 • مباحثه علمی (زیست بوم چک با نگاهی ویژه به الزامات قانونی و ملاحظات نظارتی مترتب بر آن)به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/27 با موفقیت برگزار گردید.
 • مباحثه علمی (زیست بوم چک با نگاهی ویژه به الزامات قانونی و ملاحضات نظارتی مترتب بر آن) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/23 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (روش های پرداخت (اعتبار اسنادی)در تجارت بین الملل) ویژه کارکنان شرکت نقش سیمرغ سهند به مدت 10 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/21 با موفقیت به پایان رسید.

اعلانات آموزش عالی

 • دوره های آموزش حاکمیتی

  *گواهینامه بانکدار حرفه ای                                                                                              ویژه داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی                                     بسته اول: قوانین و مقررات (جمعا 44 ساعت)                                                                             بسته دوم: مدیریت بانکی (جمعا 40 ساعت)                                                                             بسته سوم: ارزیابی و کنترل (جمعا 36 ساعت)                                                                            جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام گردد.  
  جزئیات بیشتر

تازه های انتشارات