• سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان

  «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب» در روزهای 9 و 10 شهریور برگزار شد.                     محورهای همایش: اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها                                                    حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی                                                                                              مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی                                                                       مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی                                                       * مصاحبه با صاحبنظران بانکی - سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی                                       * سخنرانان و ارائه کنندگان مقاله در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی
  جزئیات بیشتر

اخبار

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • مباحثه علمی زیست بوم (چک با نگاهی ویژه به الزامات قانونی و ملاحضات نظارتی مترتب بر آن) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/23 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (روش های پرداخت (اعتبار اسنادی)در تجارت بین الملل) ویژه کارکنان شرکت نقش سیمرغ سهند به مدت 10 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/21 با موفقیت به پایان رسید.
 • مباحثه علمی (سامانه کهربا (EMV)) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/16 با موفقیت برگزار گردید.
 • یکصد و بیست و پنجمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/14 با موفقیت به پایان رسید.
 • دهمین دوره ضمن خدمت (زیست بوم چک ) ویژه کارکنان بانک توسعه صادرات ایران به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/14 با موفقیت برگزار گردید.
 • نهمین دوره ضمن خدمت (زیست بوم چک ) ویژه کارکنان بانک توسعه صادرات ایران به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/13 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (بازرسی ارزی) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/08 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی) به مدت 6 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/08 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (شناسایی درآمد موسسات اعتباری در صنعت بانکداری) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/07 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (روش های نمونه گیری برای ناظران، حسابرسان، بازرسان و خبرگان مالی بانک) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/05/31 با موفقیت برگزار گردید.

اعلانات آموزش عالی

 • دوره های آموزش حاکمیتی

  *گواهینامه بانکدار حرفه ای                                                                                              ویژه داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی                                     بسته اول: قوانین و مقررات (جمعا 44 ساعت)                                                                             بسته دوم: مدیریت بانکی (جمعا 40 ساعت)                                                                             بسته سوم: ارزیابی و کنترل (جمعا 36 ساعت)                                                                            جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام گردد.  
  جزئیات بیشتر

تازه های انتشارات