• سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی

  انکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب                                                              مان برگزاری: روزهای 9 و 10 شهریور 1400                                                                
  جزئیات بیشتر

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • مباحثه علمی (چالش های اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/04/15 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (روش های نوین بازاریابی) ویژه کارکنان مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به مدت 12 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/04/15 با موفقیت به پایان رسید.
 • یکصد و بیست و سومین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي به صورت آنلاین در تاریخ 1400/04/15 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (تعیین اصالت سکه های بانکی و غیر بانکی) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/04/14 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (توجیهی شیوه نامه اجرایی سازوکار اعتبار در طول روز) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/04/14 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (سوییفت پیشرفته) به مدت 30 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/04/13 با موفقیت به پایان رسید.
 • پنجاه و ششمین دوره ضمن خدمت (حاکمیت شرکتی) ویژه کارکنان بانک صنعت و معدن به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/04/09 با موفقیت پایان رسید.
 • مباحثه علمی (الزامات و فرایندهای فنی و نحوه انجام تراکنش در شبکه کیف پول الکترونیک) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/04/08 با موفقیت برگزار گردید.
 • مباحثه علمی (معماری کیف پول الکترونیک) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/04/06 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (روش های کشف عملیات و معاملات مشکوک در مبارزه با پولشویی) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/04/06 با موفقیت به پایان رسید.

اعلانات آموزش عالی

 • دوره های آموزش حاکمیتی

  *گواهینامه بانکدار حرفه ای                                                                                              ویژه داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی                                     بسته اول: قوانین و مقررات (جمعا 44 ساعت)                                                                             بسته دوم: مدیریت بانکی (جمعا 40 ساعت)                                                                             بسته سوم: ارزیابی و کنترل (جمعا 36 ساعت)                                                                            جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام گردد.  
  جزئیات بیشتر

تازه های انتشارات