تقویم آموزش حرفه ای مهر 1401
تقویم آموزش حرفه ای
سومین کنفرانس مدیر یت اعتبارات در نظام بانکداری اسلامی
سومین کنفرانس مدیر یت اعتبارات در نظام بانکداری اسلامی
پذیرش دانشجو
 • سیزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور با عنوان "مسئولیت‌های حقوقی رؤسای شعب"

   تاریخ برگزاری گردهمایی: پنج شنبه 4 اسفند 1401
  جزئیات بیشتر

اخبار

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • دوره تخصصی (قیمت‌ گذاری در خدمات بانکی (مقدماتی)) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1401/11/04 با موفقیت برگزار گردید.
 • یکصد و پنجاه و هفتمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي به صورت آنلاین در تاریخ 1401/11/03 با موفقیت به پایان رسید.
 • سومین کنفرانس (مدیریت اعتبارات در نظام بانکداری اسلامی) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1401/11/03 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (مبارزه با پولشویی) ویژه کارکنان صرافی بهمنی به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1401/11/02 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (مبارزه با پولشویی با تأکید بر قوانین و دستورالعمل های شرکت های صرافی) ویژه کارکنان صرافی جواد ذاکری دانا و شرکا به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1401/10/29 با موفقیت برگزار گردید.
 • مباحثه علمی ( شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری در صنعت بانکداری) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1401/10/26 با موفقیت برگزار گردید.
 • مباحثه علمی ( ظرفیت روش های تأمین مالی جدید) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1401/10/20 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (تصمیم‌ گیری خردمندانه اعتباری) به مدت 8 ساعت به صورت حضوری در تاریخ 1401/10/20با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (روش‌ های نمونه‌ گیری برای ناظران، حسابرسان، بازرسان و خبرگان مالی بانک) به مدت 4 ساعت به صورت حضوری در تاریخ 1401/10/17 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (شیوه های نوین جذب سپرده و بانکداری اجتماعی و تطبیق آن با شرایط فن آوری روز) ویژه کارکنان شرکت توسعه و نوآوری شهر به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1401/10/14 با موفقیت برگزار گردید.
 • سومین کنفرانس مدیریت اعتبارات در نظام بانکداری اسلامی برگزار شد.

  مخاطبین: اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اعتباری بانک ها             زمان برگزاری: دوشنبه 3 بهمن 1401                                                   ساعت برگزاری: 8:30 الی 13                                                          برنامه کنفرانس                                                                                بروشور کنفرانس
  جزئیات بیشتر

تازه های انتشارات

سامانه های الکترونیک