اخبار

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

  • اولین سمینار آموزشی (ادغام و اکتساب در بانکداری) به مدت4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/11/05 با موفقیت برگزار گردید.
  • ششمین دوره ضمن خدمت (تجزیه و تحلیل صورت های مالی) ویژه کارکنان بانک خاورمیانه به مدت 24 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/10/24 با موفقیت به پایان رسید.
  • یکصد و پانزدهمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي به صورت آنلاین در تاریخ 99/10/24 با موفقیت به پایان رسید.
  • دومین دوره ضمن خدمت (آیین نگارش و مکاتبات اداری) ویژه کارکنان صرافی ملی به مدت 16 ساعت به صورت حضوری در تاریخ 99/10/23 با موفقیت به پایان رسید.
  • اولین دوره ضمن خدمت (آیین نگارش و مکاتبات اداری) ویژه کارکنان صرافی ملی به مدت 16 ساعت به صورت حضوری در تاریخ 99/10/23 با موفقیت به پایان رسید.
  • مباحثه علمی (اجرای عملیات بازار باز و اعتبار گیری از بانک مرکزی) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/10/23 با موفقیت برگزار گردید.
  • دوره تخصصی (سکه و ارزشناسی) به مدت 4 ساعت به صورت حضوری در تاریخ 99/10/21 با موفقیت برگزار گردید.
  • دوره تخصصی (روش های نوین بازاریابی در مدیریت بازاریابی بانکی) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/10/21 با موفقیت به پایان رسید.
  • دوره ضمن خدمت (آشنایی با پروژه بلاکچینی و تحلیل بنیادین) ویژه کارکنان بانک تجارت به مدت 2 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/10/13 با موفقیت برگزار گردید.
  • مباحثه علمی (آشنایی با رمزارزها و چالش های تنظیم مقررات آن ها در کشور) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 09/10/ 99با موفقیت برگزار گردید.

اعلانات آموزش عالی

تازه های انتشارات