سیزدهمین مباحثه علمی با عنوان« ضوابط ناظر بر طبقه­ بندی و ذخیره­ گیری  در بانک ­ها و مؤسسات اعتباری » در ساعت 8:30 مورخ 20 آبان ماه 1399 به صورت آنلاین  برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارکنان مالی، اعتباری و حسابداری بانک­ ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

 

دارايی ها و انواع آن­ها در مؤسسات اعتباري کدامند؟

مبانی نظري طبقه‌بندی و ذخيره‌گيری دارايی ها در بنگاه ­های اقتصادی چیست؟

پيشينه تاريخی موضوع در ايران کدام است؟

نکات مهم و کلیدی ضوابط ناظر بر طبقه­ بندی و ذخیره­ گیری در بانک ­ها و مؤسسات اعتباری چیست؟

اشتباهات رایج مؤسسات اعتباری در طبقه ­بندی و ذخیره­ گیری کدامند و دارای چه آثار تراز نامه ­ای و سود و زیانی می­ باشند؟

اهم چالش ­های اجرایی و عملیاتی پیش ­روی ضوابط ناظر بر طبقه ­بندی و ذخیره­ گیری در بانک ­ها و مؤسسات اعتباری کدامند؟

 

  دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خودرا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475