چهارمین مباحثه علمی با عنوان « مدیریت استراتژیک مبتنی بر ریسک » در ساعت 8:30 مورخ 3 تیر 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران ارشد نظام بانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

 

 با توجه به شکل جدید ساختار حاکمیت شرکتی، برای اجرایی نمودن فرایند مدیریت ریسک در هر واحد بانکی چه رهیافتی را پیشنهاد می دهید؟

 اشتهای ریسک سازمان و پتانسیل پذیرش ریسک بر چه اساس تعیین می­ شوند؟ چگونه بر سنجه ­های استراتژیک تأثیرگذار است؟

 تفاوت ها و شباهت های اشتهای ریسک و ظرفیت ریسک چیست و چه راهکارهای راهبردی برای تعیین آنها در یک بانک وجود دارد؟

 با توجه به نیاز مبرم سیستم های مدیریت ریسک به داده ها واطلاعات، فرایندهای جمع آوری داده و پالایش داده، داده کاوی و بازنمایی دانش در هر واحد بانکی به صورت ایده ال چگونه باید انجام گیرد؟

 بانکداری پایدار و سبز به چه معنایی هستند؟ نگاه به مشتریان در بانکداری نوین چگونه تعریف می­ شود؟

 چگونه می توان با استفاده از استراتژی های تعریف شده در نظریه بازی به راهکارهای مناسب تری برای مدیریت ریسک در بانک نایل شد؟

 مدیریت استراتژیک در بانکداری نوین بین دو بانک،ارتباط بین بانک و بانک مرکزی و برای ارتباط یک بانک در سطح بین­ المللی چگونه است؟

 

 

 

  دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خودرا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

 شماره تماس: 27892498 - 27892475