مباحثه یکی از ابزارهای مفید و یکی از بهترین و موثرترین شیوه های فهم عمیق و فراگیری سریع علوم بانکی است که راه تحقیق را برای محققین و کارشناسان حوزه بانکی هموار گردیده و آنها برخورد آراء و اندیشه ها را تجربه می نمایند. در جلسات مباحثه علمی سوالات کارشناسان و مدیران نظام بانکی توسط اساتید بسیار باتجربه و حرفه ­ای مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

 پنجمین مباحثه علمی با عنوان «پولشویی در بانکداری بین الملل»

دریافت فایل بروشور دوره

 

آرشیو

 اولین مباحثه علمی با عنوان «جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی» برگزار شد.

 دومین مباحثه علمی با عنوان «راهکارهای بهبود کفایت سرمایه» برگزار شد.

  سومین مباحثه علمی با عنوان «چالش های صدور ضمانت نامه» برگزار شد.

 چهارمین مباحثه علمی با عنوان «مدیریت استراتژیک مبتنی بر ریسک»(هم اندیشی و مبانی مقدماتی) برگزارشد.