سومین مباحثه علمی با عنوان «چالش های صدور ضمانت نامه» در ساعت 8:30 مورخ 29 اردیبهشت 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید.

 

 

در این مباحثه جمع کثیری از مدیران و کارشناسان نظام بانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

در مورد ضمانت نامه تعهد پرداخت ارزی، بخشنامه بانک مرکزی وجود دارد که صدور آن ممنوع بوده ولی آیا در مورد ضمانت نامه ریالی ممنوعیت از نظر بخشنامه ای وجود دارد؟

تفاوت ضمانت نامه بانکی و عقد ضمان از لحاظ حقوقی فقط در خصوص استقلال بانک از تعهد ضمانت خواه هست ولی در عقد ضمان تابع تعهد متعهد اصلی است. این مساله صحیح هست؟

در خصوص ضمانت نامه شخص ثالث توضیح بفرمایید؟

آیا از قرارداد جعاله می توان برای صدور ضمانت نامه استفاده کرد؟

آیا از چک می توان به عنوان وثیقه ضمانت نامه استفاده کرد؟

چرا از چک بعنوان وثیقه صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه استفاده می کنند؟

استفاده از قرارداد بدون وثیقه در چه صورت مجاز است؟

در قرارداد های پایه ای که چند ضمانت خواه به صورت کنسرسیوم وجود دارد با توجه به محدودیت سامانه سهام و سامانه سمات که تنها برای یک ضمانت خواه اطلاعات ثبت می شود راه حل صدور ضمانت نامه برای چند ضمانت خواه چیست؟

آیا امکان صدور ضمانت نامه در صورتی که ضمانت خواه دارای چک برگشتی می باشد و اینکه 100 در صد سپرده نقدی باشد وجود دارد؟ و بارحقوقی ندارد؟

آیا قرارداد ضمانت نامه لازم الاجرا هست؟

بین ضمانت خواه و ذینفع تا ضمانت نامه داده نشود قرارداد امضا نمی ­شود و پیش نویس ارائه می ­شود. با پیش نویس چه باید کرد؟ آیا متن پیش نویس ممکن است بعد از امضا ضمانت نامه تغییر نماید؟

آیا از تمدید ضمانت نامه ها علی رغم اینکه قرارداد پایان یافته می توان جلوگیری نمود و این کار مشکل حقوقی دارد یا خیر؟

بعضی از دادگاه ها و بعضا از امور مالیاتی می­ گویند تا زمانی که ضمانت نامه را نخواهیم می توانید به مدت 5 سال تمدید کنید (یعنی درخواست تمدید نمی­ کنند ولی می­ گویند تا 5 سال تمدید شود). اگر قرارداد تمام شده باشد اما ضمانت ها به تعهداتش عمل نکرده باشد همچنان باید ضمانت نامه تمدید بشود؟ (این مورد خاص در یکی از بانک ها وجود دارد با اینکه بیش از ده سال از صدور ضمانت نامه می­ گذرد هنوز بانک در حال تمدید ضمانت نامه هست)

ریسک صدور ضمانت های ریالی برای ضمانت خواه یا ذینفع خارجی چیست؟

در مورد ضمانت نامه هایی که برای نظام وظیفه صادر می­ کنیم معمولاً ضمانت نامه ای که درخواست می دهند به سمت نظام وظیفه می­ گویند که 5 ساله صادر کنیم و بانک ضمانت نامه را حداکثر یکسال صادر می کند آیا این امکان وجود دارد که در سررسیدها مدت 5 سال را هر سال تمدید کنیم؟ این نوع از ضمانت نامه ها، ضمانت نامه تعهد پرداخت محسوب نمی شوند؟

اگر ضمانت خواه و ذینفع هر دو شخصیت حقوقی باشند و ورشکسته بشوند تکلیف ضمانت نامه چیست؟

 دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475