بیست و نهمین مباحثه علمی با عنوان «الزامات و فرايندهای فنی و نحوه انجام تراکنش در شبکه کيف پول الکترونيک» در ساعت 8:30 مورخ سه شنبه 8 تیرماه 1400 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران و کارشناسان سازمان و روش ­ها و فناوری ­اطلاعات بانک ­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

نحوه ارسال شناسه کيف و سريال کيف در تراکنش چگونه است؟

استفاده از چه ابزارهایی به عنوان ابزار کاربری کيف در شبکه کيف پول الکترونيک مجاز است؟

انواع روش‌ های ارسال تراکنش چگونه است؟

چه الزاماتی در خصوص ابزارهای کاربری کيف پول الکترونيک وجود دارد؟

نحوه تسهيم در تراکنش‌ های شبکه کيف پول الکترونيک چگونه است؟

الزامات مربوط به تسهيم در تراکنش‌ های شبکه کيف پول الکترونيک چگونه است؟

نحوه تسويه با پذيرنده در شبکه کيف پول الکترونيک چگونه است؟

دشارژ کيف پول الکترونيک تجاری طی چه فرايند و الزاماتی صورت می‌پذيرد؟

کنترل و پايش تراکنش‌ ها توسط چه نهادی و چگونه انجام می‌شود؟

سامانه جامع پذيرندگان کيف پول الکترونيک دارای چه سرويس‌ هایی می‌باشد؟

  دریافت فایل بروشور دوره

 چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خورا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475