چهل و یکمین مباحثه علمی با عنوان «نگاهی به سرمایه در­گردش با رویکرد نوین» در ساعت 8:30 مورخ  سه شنبه 9 آذرماه 1400 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارکنان واحد اعتبارات  بانک­ ها و مؤسسات اعتباری حضور داشتند. برخی سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

سرمایه در­گردش چیست؟ مفهومی بلندمدت یا کوتاه مدت است؟ سرمایه در­گردش تصمیمی راهبردی یا تاکتیکی است؟

راهبردهای بهبود سرمایه در­گردش در واحد تجاری کدامند؟

نیازهای مالی تداوم فعالیت چیست؟ مفهومی بلندمدت یا کوتاه ­مدت است؟

تفسیر سرمایه در­گردش منفی چیست؟ خاص کدام نوع از واحدهای تجاری است؟

اثرات فصلی چه تاثیری بر سرمایه درگردش دارد؟ راهبردهای رفع نیاز مالی فصلی کدام است؟

روش­ های پیش بینی نیازهای سرمایه در­گردش کدامند؟ با توجه به اهمیت پیش ­بینی فروش ابزارهای ارزیابی صحت ادعا مشتری در خصوص رشد فروش کدام است؟

نسبت­ های مالی کلیدی مرتبط با سرمایه در­گردش کدامند؟

کاربرد تحلیل نقطه سربه سر در تسهیلات سرمایه در­گردش چیست؟

  دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475