این صفحه براي سپاس و قدردانی و زنده نگه داشتن یاد کسانی است که در زمان های مختلف خدمات ارزنده ای در جايگاه ریاست مؤسسه ارائه کردند .              
                                                                                                           

 شادروان جلال عبده

تحصيلات: درجه دكترا در حقوق از دانشگاه پاريس، ديپلم عالي در حقوق خصوصي، ديپلم عالي در علوم اقتصادي و مالي، ديپلم عالي در حقوق بين‌المللي عمومي.

اهم مشاغل: دادستان ديوان كيفر، معاون نمايندگي دائم ايران در سازمان ملل متحد، قائم مقام مدير كل بانك ملي ايران، نماينده ايران در بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد، حكمران گينه‌نو، كميسر اجراي رفراندوم در كامرون (افريقا)، وزير امور خارجه، مدير عامل كانون بانك‌ها.


خداداد فرمانفرمائيان

تحصيلات: ليسانس و فوق ليسانس از دانشگاه استانفورد، دكترا در اقتصاد از دانشگاه كلرادو.

اهم مشاغل: رئيس دفتر اقتصادي سازمان برنامه، معاون اقتصادي و مالي سازمان برنامه، عضويت شوراي عالي اقتصاد، عضويت شوراي پول و اعتبار، قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران،رئيس كل بانك مركزي.


 سيروس بابك سميعي

تحصيلات: دكترا در علوم سياسي و اقتصادي از دانشگاه كانزاس

اهم مشاغل: تدريس در مؤسسه علوم بانكي ايران، رئيس دفتر بودجه، مدير امور مالي، سرپرست امور اقتصادي و معاون در سازمان برنامه، معاون وزارت دارائي، قائم مقام رئيس هيأت دائمي بانك جهاني در شرق افريقا، قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران، مدير عامل بانك ايران و عرب.

مدت تصدي: 50-1347


جواد مهذّب

تحصيلات: فوق ليسانس علوم سياسي از دانشگاه اينديانا و دكترا در علوم اداري از دانشگاه كاليفرنيا جنوبی

اهم مشاغل: قاضي دادگستري، كفيل مؤسسه علوم اداري و بازرگاني دانشگاه تهران،مشاور رئيس كل بانك مركزي ايران، عضو شوراي عالي آموزش و پرورش، عضو هيأت امناي دانشگاه شيراز.
مدت تصدي: 53-1350


 

شادروان نظام‌الدين طه

تحصيلات:  دكتراي دولتي در حقوق از دانشگاه پاريس

اهم مشاغل: مشاغل متعدد در وزارت دارائي، استاندار اصفهان
مدت تصدي: 57-1353


 

 شادروان احمد رخشاني

تحصيلات:  دكتراي اقتصاد از دانشگاه پاريس

اهم مشاغل: تدريس در مؤسسه علوم بانكي و مدرسه عالي ادبيات و زبان‌هاي خارجي.
مدت تصدي: قسمتي از فاصله 58-1357 


 

 تقي نجفيان

تحصيلات: ليسانس از مؤسسه علوم بانكي ايران، فوق‌ ليسانس در مديريت بازرگاني از دانشگاه علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران.

اهم مشاغل: رئيس كارگزيني، معاون مالي و اداري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون اداري و مالي مترو 
مدت تصدي: 1368-1365


شادروان علي فرهندي

تحصيلات: دكترا در مديريت بين‌المللي از دانشگاه كانزاس (دالاس).

اهم مشاغل: دانشيار، معاون، رئيس مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، مشاور رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون آموزشي و نظارت بيمه مركزي، مدير عامل بيمه آسيا
مدت تصدي: 71-1369فتح‌اله ميرزاباقري

تحصيلات: ليسانس در اقتصاد و مديريت از دانشگاه شيراز، فوق ليسانس و دكترا در اقتصاد از دانشگاه پنسيلوانيا (فيلادلفيا).

اهم مشاغل: دانشيار دانشگاه شيراز، عضو كميته برنامه‌ريزي گروه علوم انساني در شورايعالي انقلاب فرهنگي، معاون دانشگاه شيراز، دانشيار دانشگاه پنسيلوانيا و داكوتاي شمالي.
مدت تصدي:  73-1371  رضا شيوا 

تحصيلات: ليسانس اقتصاد از دانشگاه تهران، فوق‌ ليسانس اقتصاد از دانشگاه هوستون (تگزاس) دكترا در مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي از دانشگاه هوستون، گواهينامه تخصصي از شركت بيمه متروپوليتن امريكا.

اهم مشاغل: استاديار و رئيس گروه اقتصاد نظري مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، عضو كميسيون شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور- وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مشاور تحقيقاتي رئيس كل و رئيس مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مدير عامل مؤسسه مالي و اعتباري بنياد.

مدت تصدي: 7 شهريور ماه 1373 الي 27 آذرماه 1373


شادروان سيدمهدي عمراني

تحصيلات: دكتراي حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئيس

اهم مشاغل: كارشناس دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در ژنو، مشاور مقام رياست كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، عضو هيأت علمي مؤسسه عالي بانكداري ايران، رئيس و مدير حقوقي بانك مركزي، عضو هيأت داوري بورس اوراق بهادار.

مدت تصدي: 1382-1373


سيدمحمد طبيبيان

تحصيلات: ليسانس اقتصاد از دانشگاه شيراز، فوق ليسانس اقتصاد از دانشگاه شيراز، دكتراي اقتصاد از دانشگاه دوك امريكا، دوره تخصصي برنامه‌ريزي دانشگاه برونولوتچنز برلن شرقي.

اهم مشاغل: مدير كل اقتصاد كلان،سازمان برنامه و بودجه، عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان، استاد مدعو- دانشگاه استنفورد امريكا، معاون اقتصادي سازمان برنامه‌ و بودجه، رئيس مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، عضو هيأت علمي مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه.

مدت تصدي: از 85-1382


 عليرضا شيراني 

تحصيلات: ليسانس علوم اجتماعي از دانشگاه تهران و فوق ليسانس و دكتراي مديريت بازرگاني  از دانشگاه علامه طباطبائي

اهم مشاغل: عضو هيئت علمي،عضو شوراي مديريت جهاد دانشگاهي،معاون آموزشي،معاون پژوهشي،رئيس دانشكده حسابداري و مديريت در دانشگاه علامه طباطبائي،مدرس دانشگاه هاي شهيد بهشتي،تهران،علامه طباطبائي،تربيت مدرس،دانشگاه امام حسين ،مدير روزنامه اطلاعات،معاون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1364،سرپرست شعب بانك صادرات كشورهاي حوزه خليج فارس،مدير عامل منطقه آزاد چابهار،رئيس هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار،مدير عامل بانك سپه،معاون بانك مركزي و مشاور رئيس كل در سال 1382 و 1384 

مدت تصدي: 18 فروردين ماه 1386 تا  15 ديماه 1386مرتضی اله داد

تحصيلات: فوق ليسانس مديريت بازرگاني (MBA) با گرايش مالي و دكتري اقتصاد از دانشگاه ايالتي نيو مكزيكو امريكا.
اهم مشاغل: مشاور وزير امور اقتصاد و دارايي، تدريس در دانشگاه هاي ايالتي نيو مكزيكو، امام صادق (ع)،الزهرا (س)مؤسسه عالي بانكداري ايران، مشاور بانكهاي صادرات و توسعه صادرات ايران و مشاور رئيس كل بانك مركزي جمهوری اسلامي ايران.

مدت تصدي:  15 ديماه 1386 تا 31 اردیبهشت 1392کورش پرویزیان

تحصيلات: دکترای مدیریت سیستم از دانشگاه تهران

اهم مشاغل: عضو شورای پول و اعتبار ، عضو هیأت انتظامی بانکها، مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران

سایقه آموزشی:  عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، مدرس دانشگاه تهران، تربیت مدرس سمنان، امام صادق (ع)، موسسه علوم بانکی.

سایقه پژوهشی:  همکاری پژوهشی با وزارتخانه ها،نهادها و سازمان های مختلف اقتصادی

مدت تصدي:  از خرداد تا آذر ماه 1392مهدي رضوي  

تحصیلات: دكتراي اقتصاد از دانشگاه نبراسكا-لينكلن آمريكا

اهم مشاغل: عضو هیات علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی، مديرعامل و رئيس هيأت مديره بانك صنعت و معدن، عضو هيأت مديره بانك توسعه صادرات ايران، قائم مقام و عضو هيأت مديره پست بانك ايران، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصي سرمایه گذاریهای خارجی ایران (IFIC), مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوري اسلامي ايران
 مدت تصدی:  9 آذر ماه 1392 تا 3 اسفند 1394
 
 
محسن خوش طینت نیک نیت
 

تحصیلات: دکترای تخصصی در رشته حسابداری از دانشگاه تهران

اهم مشاغل: دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ( از سال 1383)، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی قوه قضاییه در امورحسابداری و حسابرسی، بیش از 20 سال سابقه انجام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکتها, انجام کارشناسی رسمی ارزیابی قیمت پایه سهام برخی از شرکتهای واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی، معاون آموزشی دانشکده حسابداری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی (بمدت 6 سال)، مدیر گروه حسابداری موسسه عالی آموزش بانکداری ایران (1378 – 1389)، معاون علمی و پژوهشی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ( 1390- 1395)

مدت تصدی : 9 اسفند 1394 تا 11 شهریور 1397