به منظور آشنایی بیشتر کارکنان شبکه بانکی با تغییر و تحولات این حوزه و آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی صنعت بانکداری در سطح بین المللی، سمینارهای آموزشی در قالب برنامه یک یا چند روزه  نیز طراحی و ارائه می شود.

 

  سمینارهای آموزشی پیش رو:

 

سمینار آموزشی بازاریابی خدمات بانکی

راهکاری برای توسعه فراگیری مالی در عصر تحول دیجیتال 

مخاطبین: مدیران ارشد و میانی و کارشناسان حوزه های بازاریابی و شعب

زمان برگزاری: دوشنبه 22 آذر 1400 از ساعت 8:30 الی 13

مهلت ثبت نام: 17 آذر 1400

 

  سمینارهای آموزشی برگزار شده:

 

سمینار آموزشی « زیست بوم چک »

سمینار آموزشی ادغام و اکتساب در بانکداری 

 سمینار آموزشی کفایت سرمایه مبتی بر توافقنامه های بال 2 و بال 3

سمینار آموزشی مدیریت دارایی ها و بدهی ها در نظام بانکی کشور

سمینار آموزشی مدیریت ریسک عملیاتی در شعب بانک ها و موسسات اعتباری

 سمینار آموزشی ابعاد تقلب در چک و راهکارهای پیشگیری از آن