به منظور آشنایی بیشتر کارکنان شبکه بانکی با تغییر و تحولات این حوزه و آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی صنعت بانکداری در سطح بین المللی، سمینارهای آموزشی در قالب برنامه یک یا چند روزه  نیز طراحی و ارائه می شود.

 

 

  سمینارهای آموزشی پیش رو : 

 

 


 

سمینار آموزشی زیست بوم چک

 مخاطبان: اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
اعضای محترم اتاق اصناف ایران
اعضای محترم اتاق تعاون ایران
             و اعضای محترم کانون وکلای دادگستری
زمان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
 
 

 


برخی از مهمترین سمینارهای آموزشی برگزار شده:

سمینار آموزشی « زیست بوم چک »

سمینار آموزشی ادغام و اکتساب در بانکداری 

 سمینار آموزشی کفایت سرمایه مبتی بر توافقنامه های بال 2 و بال 3

سمینار آموزشی مدیریت دارایی ها و بدهی ها در نظام بانکی کشور

سمینار آموزشی مدیریت ریسک عملیاتی در شعب بانک ها و موسسات اعتباری

 سمینار آموزشی ابعاد تقلب در چک و راهکارهای پیشگیری از آن