پنجاه و چهارمین مباحثه علمی با عنوان «نقش نظام مدیریت ریسک در پیشگیری از جرایم بانکی» در ساعت 8:30 مورخ سه شنبه 4 مردادماه 1401 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران و مسئولین اعتباری شعب، بازرسان، کارشناسان اعتباری و حقوقی بانک­ ها و مؤسسات اعتباری حضور داشتند. برخی موضوعاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

تعریف جرایم بانکی

مصادیق جرایم بانکی و جرم انگاری آن­ ها

علل بروز جرایم بانکی

نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از جرایم بانکی

جایگاه مدیریت ریسک جرایم مالی

  دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475