ارائه خدمات مشاوره­ ای در خصوص مسائل روز بانکی به اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و میانی بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی

 کنفرانس های پیش رو: 

دومین کنفرانس مدیریت اعتبارات در بانکداری اسلامی

نظام اعتبارسنجی در شبکه بانکی کشور

مخاطبین: اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اعتباری بانک ها

زمان برگزاری: یکشنبه 28 آذر 1400 از ساعت 8:30 الی 13

مهلت ثبت نام: 22 آذر 1400

 

 کنفرانس های برگزار شده: 

 

اولین کنفرانس مدیریت مالی در بانک ها با عنوان

« مدیریت ارزش در بانک ها »

زمان برگزاری: یکشنبه 30 خرداد 1400

اولین کنفرانس حسابرسی داخلی موسسات اعتباری با عنوان

« ارتباط حسابرسی داخلی با سایر واحدهای نظارتی

(بازرسی، ریسک و تطبیق) »

زمان برگزاری: شنبه 2 اسفند 1399 

 

اولین کنفرانس مدیریت اعتبارات در نظام بانکداری اسلامی با عنوان

« اعتبارسنجی و نظارت اعتباری »

زمان برگزاری: دوشنبه 26 آبان 1399