بیست و ششمین مباحثه علمی با عنوان «کارکرد صورت جریان وجوه نقد در تحلیل اعتباری» در ساعت 8:30 مورخ 19 خردادماه 1400 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارکنان واحد اعتباری بانک ­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

روش­ های تعیین جریان وجوه نقد در صورت عدم دسترسی به صورت جریان وجوه نقد کدامند؟

کارکرد جریان وجوه نقد در تحلیل­گری اعتباری چیست؟

مزایای استفاده از صورت جریان وجوه نقد چیست؟

معیارهای ارزیابی کیفی و کمی جریان وجوه نقد کدامند؟

مهمترین محرک ­های خلق جریان نقد کدامند؟

علائم مهم هشدار مستقر در صورت جریان وجوه کدام است؟

مهم­ترین نسبت­ های مالی مهم صورت جریان وجوه نقد کدامند و کاربردهای آن ها چیست؟

انواع روش­ های دستکاری ­های صورت جریان وجوه نقد کدامند؟

  دریافت فایل بروشور دوره  

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498-27892475