چهاردهمین مباحثه با عنوان «چگونگی راه اندازی اکو سیستم نوآوری در جهت توسعه فین تک ها دربانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» در ساعت8:30 مورخ 4 آذر ماه 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران میانی و ارشد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

 

 شاخص­ هاي انتخاب شركت ­ها براي مشاركت با بانك­ ها را توضیح دهید؟

 انواع مدل­ هاي مشاركت بانك­ ها با فين تك­ ها را توضيح دهيد؟

 مزایا و معایب اکوسیستم نوآوری چیست؟

 با توجه به قوانین بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی بانک ها چقدر می توانند در حوزه فین تک های حوزه اعتبارات وارد بشوند؟

در خصوص عدم تبیین چارچوب مالکیت داده و همین­طور جایگاه حقوقی بازیگران در اکوسیستم و شرایط احراز صلاحیت آن ها توضیح دهید؟

 گام های راه اندازی اکوسیستم نوآوری در بانک ها کدامند؟

 

 

 

 

  دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خودرا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475