پنجاه و دومین مباحثه علمی با عنوان «چالش­ های امهال مطالبات بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در ساعت 8:30 مورخ یکشنبه 25 اردیبهشت ماه 1401 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران و مسئولین اعتباری شعب، بازرسان،کارشناسان اعتباری و حقوقی بانک ­ها و مؤسسات اعتباری حضور داشتند. برخی موضوعاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

امهال مطالبات طبق قوانين و مقررات چگونه بوده است؟

چالش‌ها و مشکلات ناشي از عدم وجود ضوابط ناظر بر نحوه امهال مطالبات چه مواردی می باشد؟

تعريف امهال و انواع روش‌هاي امهال مطالبات چیست؟

سازو کارهاي امهال مطالبات به تفکيک عقود اسلامی چگونه می باشد؟

مبناي امهال مطالبات چیست؟

تغييرات جديد دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي شامل چه مواردی است؟

عقد مشارکت مدنی کاهنده چیست؟

فرآيند شناسايي درآمد مطالبات امهالي به چه ترتیبی است؟

   دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475