چهل و سومین مباحثه علمی با عنوان «حداقل الزامات مدیریت ریسک عملیاتی» در ساعت 8:30 مورخ سه شنبه 14 دیماه 1400 به صورت آنلاین  برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران فناوری اطلاعات، حسابرسی داخلی، سازمان و روش­ ها، ریسک، امور شعب و بازرسی بانک ­ها و مؤسسات اعتباری حضور داشتند. برخی سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

بررسی دستورالعمل

فرآیند جاری سازی دستورالعمل

بررسی تطبیقی با مقررات بال

نقصان­ های دستورالعمل

   دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475