سی و هشتمین مباحثه علمی با عنوان «حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری» در ساعت 8:30 مورخ دوشنبه 17 آبان 1400 به صورت آنلاین  برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات و ریسک بانک ها و مؤسسات اعتباری حضور داشتند. برخی از موضوعاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

معماری و ساختار سازمانی

سامانه جامع بانکداری متمرکز

خط­ مشی/سیاست‌ها و برنامه‌ها

 دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475