مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

با همکاری بانک‌ها، گزارش عملکرد بانک‌های کشور منتهی به سال 1398 را

به منظور بهره‌مندی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم حوزه بانکداری منتشر نمود.

نام بانک
آینده ملت
اقتصاد نوین پست بانک
گردشگری رفاه کارگران
قرض الحسنه مهرایران صادرات ایران
قرض الحسنه رسالت سامان
کارآفرین صنعت و معدن
کشاورزی سینا
خاورمیانه توسعه صادرات
توسعه تعاون مسکن
پارسیان پاسارگاد
سپه تجارت