نهمین مباحثه علمی با عنوان « بررسی چالش های حقوق بانکی در حوزه اقدامات اجرایی » در ساعت 8:30 مورخ 18 شهریور ماه 1399 به صورت آنلاین  برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران و کارشناسان نظام بانکی کشور حضور داشتند برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

چالش های قوانین مرتبط با ورشکستگی در ایران چیست؟

رفتارهای ورشکستگی در ایران از چه مدل هایی پیروی می­ کنند؟

چه تدابیری توسط بانک ها می بایست در هنگام ورشکستگی اندیشیده شود؟

خسارت تاخیر چیست؟ و حمایت های قانونی از آن کدام است؟

ایرادات نسبت به خسارت تأخیر تادیه از چه حیث می­ باشند؟

نظرات شورای محترم نگهبان در این­ خصوص به چه ترتیبی است؟

 رویه محاکم و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه به چه صورت است؟

چه مواقعی بانک ها ملزم به فک رهن می­ گردند؟

 هر سند حقوقی برای امضاداران قبلی شرکت چه تبعاتی دارد؟

 در بحث استرداد وجه از شرکت اگر امضا کنندگان چک عوض شده باشند تکلیف چیست؟

 آیا از ضامن مبلغ بیش از مانده بدهی به تاریخ مؤثر ورشکستگی می توانیم پول بگیریم یا خیر؟

   

 دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خودرا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475