چهل و پنجمین مباحثه علمی با عنوان «نحوه ذخیره گیری مطالبات موسسات اعتباری بر اساس بخشنامه جدید» در ساعت 8:30 مورخ چهارشنبه 13 بهمن ماه 1400 به صورت آنلاین  برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری  از کارکنان واحد مالی و حسابداری  بانک­ ها و مؤسسات اعتباری حضور داشتند. برخی سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

اهميت و لزوم طبقه‌بندي دارايي‌ها چگونه می‌باشد؟

طبقه‌بندي دارايي‌ها چگونه انجام می‌شود؟

وام‌هاي مشکل‌دار چیست و شیوه مدیریت آن چگونه است؟

ذخيره کاهش ارزش مطالبات چیست؟

طبقه‌بندي دارايي‌ها و ذخيره‌گيري در ايران چگونه است؟

  دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475