ششمین مباحثه علمی با عنوان «کاربرد فین تک در نظام پولی و بانکی» در ساعت 8:30 مورخ 7 مردادماه 1399 به صورت آنلاین  برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران میانی و ارشد نظام بانکی کشور حضور داشتند برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

 مبانی نظری و عملی فین تک چیست؟

 برای ورود بانک ها به حوزه فین تک از کجا باید آغاز کرد و چه مراحلی را طی نمود؟

 سیاست های تدوین استراتژی فین تک در بانک چیست؟

 جایگاه پدیده رمز ارزها در حوزه فین تک و عملیات بانکی چیست؟

 مفهوم بلاکچین و کاربرد آن در حوزه فین تک و کارکرد آن در نظام بانکی چیست؟

 اثرگذاری فین تک در حوزه پرداخت چگونه است؟

 مفهوم نوآوری و لزوم تغییر مدل کسب و کار در نظام بانکی چیست؟

 

 

    دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475