موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در فصل زمستان 1400 به صورت آموزش آنلاین اقدام می نماید.

 نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

  • متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه برنامه های تقویم آموزش حرفه ای فصل جاری درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

دانلود بروشور

توجه

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

شیوه برگزاری دوره ها به صورت آنلاین می باشد.

*حداقل تعداد افراد معرفی شده در این دوره از هر بانک 3 نفر می باشد.

**این دوره به صورت حضوری بوده و شرط شرکت در کلاس داشتن گواهی تزریق دو دوز واکسن می باشد.

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره  مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه (ریال) عملیات
1

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها

(متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی)- میانی

32 کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی روزهای
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
از 4 الی 20 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
15,500,000 اتمام ثبت نام
2 تکنیک ها و مهارت های مذاکره (شعب) 12 کارکنان شعب 13 و 20 و 27 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
8,000,000 اتمام ثبت نام
3 اینکوترمز و روش های پرداخت (اعتبار اسنادی) در تجارت بین الملل 16 کارکنان واحدهای ارزی و اعتبارات 27 دی و 4، 11 و 18 بهمن
ساعت 9:30 الی 13:30
9,500,000 اتمام ثبت نام
4 قراردادهای تأمین مالی بین بانکی فاینانس 36 کارکنان واحد بین الملل، خزانه داری ارزی، اعتباری، حقوقی، بازرسی، سازمان و روش ها، سرپرست مناطق و مدیر شعب بانک ها  از 6 دی الی 2 اسفند
دوشنبه ها
ساعت 8:30 الی 12:30
17,000,000 اتمام ثبت نام
5 مدیریت ارتباط انسانی و رفتار سازمانی 12 کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 7 ، 14 و 21 دی
ساعت 12 الی 16
8,000,000 اتمام ثبت نام
6

مسئولیت شغلی متصدیان بانکی در قبال مشتریان و بانک

8 کارکنان شعب  18 و 25 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
6,500,000 اتمام ثبت نام
7 نکات کلیدی در فرآیند اجرایی و نظارتی عقود اسلامی در شبکه بانکی کشور 12 کارکنان واحد های اعتبارات، مالی، اقتصادی، اداری، روسا و معاونین شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری  12 ، 19 و 26 دی
ساعت 12 الی 16
8,000,000 اتمام ثبت نام
8 بلاکچین، رمزارز و سرمایه گذاری 8 کارکنان واحد سرمایه گذاری 18 و 25 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
6,500,000 اتمام ثبت نام
9 نحوه مدیریت ریسک سقف پرداخت سرمایه در گردش (موضوع بخشنامه 1400/7/24 بانک مرکزی)* 8 مسئولین شعب، ارکان مختلف اعتباری شعب و مرکز، کارشناسان، بازرسان و ارکان نظارتی کنترلی 19 و 21 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
6,500,000 اتمام ثبت نام
10 اصول بازرسی شعب در بانک ها 32 بازرسان شعب روزهای یکشنبه و سه شنبه
از 19 دی الی 12 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30

15,500,000

اتمام ثبت نام

11

نکات کاربردی دفاعی در دعاوی ابطال اجراییه بانک ها

6 کارکنان واحد حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 5 و 12 بهمن
ساعت 9 الی 12

5,500,000

اتمام ثبت نام

12 مدیریت دارایی و بدهی ارزی **

8

حضوری

از هر بانک یک گروه متشکل از مدیران خزانه داری ارزی، امور مالی، ریسک و بخش اقتصادی یا برنامه ریزی بانک با تخصص اقتصادی 21 و 28 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
7,500,000 اتمام ثبت نام
13 مدیریت واحد روابط عمومی 12 مدیران ارشد روابط عمومی 22 و 29 دی و 6 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
8,000,000 اتمام ثبت نام
14 مدیریت ذخایر ارزی 24 کارکنان واحد های بین الملل، خزانه داری و اتاق معاملات بانک ها از 22 دی الی 27 بهمن
چهارشنبه ها
ساعت 8:30 الی 12:30
12,500,000 اتمام ثبت نام
15 مانیتورینگ تسهیلات با اعتبارات اسنادی داخلی 12 کارکنان واحدهای اعتبارات، بانکداری شرکتی و بازاریابی بانک ها و موسسات اعتباری 23 و 30 دی و 7 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
8,000,000 اتمام ثبت نام
16 پولشویی مبتنی بر ریسک 4 کارشناسان ادارات مبارزه با پولشويي بانک‌ها و موسسات اعتباری  25 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
4,000,000 اتمام ثبت نام
17 آشنایی با حسابرسی صورت های مالی بانک ها 8 مدیران و کارشناسان واحدهای مالی، حسابرسی، بازرسی، اعتباری و سرمایه گذاری 25 دی  و 2 بهمن
ساعت 14 الی 18
6,500,000 اتمام ثبت نام
18 تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 32 کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 25 ، 27 و 29 دی و
 2 ، 4 ، 6 ، 9 و 11 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
12,500,000 اتمام ثبت نام
19 امنیت اطلاعات و ضوابط و مقررات حاکم بر آن 6 کارکنان واحدهای حوزه فناوری اطلاعات، سازمان و روش ها، طرح و برنامه، امنیت، ریسک و استراتژیک 2 و 3 بهمن
ساعت 9 الی 12
5,500,000 اتمام ثبت نام
20 مدیریت بازاریابی شعب ویژه روسای شعب و سرپرستان مناطق 16 کارکنان واحد بازاریابی و شعب 2 ، 9 ،16 و 23 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
9,500,000 اتمام ثبت نام
21 سوییفت پیشرفته 20 کارکنان ارزی 3 ، 5  ،12،10 و 17 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
11,000,000 اتمام ثبت نام
22 تشریحی بر سند حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری
موضوع بخشنامه شماره 191012/ 00 مورخ 1400/7/6 مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری*
24 مدیران و کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری روزهای دوشنبه و چهارشنبه
از 11 الی 27 بهمن
ساعت 9 الی 13
12,500,000 اتمام ثبت نام
23 بانک ها و مسئولیت اجتماعی (CSR) در جهان مدرن 16 مدیران و کارشناسان واحدهای بازاریابی، توسعه کسب و کار، طرح و برنامه و استراتژی 5 ، 12 و 19 بهمن و 3 اسفند
ساعت 8:30 الی 12:30
9,500,000 اتمام ثبت نام
24

گزارشگری مالی بر اساس استاندارد جهانی با تمرکز بر تهیه گزارش سالیانه 

(Annual Report) بانک ها*

8 کلیه کارکنان واحدهایی که در تهیه گزارش سالیانه (Annual Report) همکاری می کنند 6 و 13 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
6,500,000 اتمام ثبت نام
25 علم داده و تحلیل کسب و کار 6 کارکنان واحد فناوری اطلاعات و ارتباط با مشتری 9 و 10 بهمن
ساعت 9 الی 12
5,500,000 اتمام ثبت نام
26 منتورینگ سازمانی 12 کارکنان واحد منابع انسانی بانک ها و مؤسسات اعتباری 9، 16 و 23 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
8,000,000 اتمام ثبت نام
27

آشنایی با آزمون بحران و پیاده سازی آن دربانک ها و موسسات اعتباری**

20 حضوری از کارشناسان تا کمیته عالی مدیریت ریسک 11 بهمن الی 9 اسفند
دوشنبه ها
ساعت 8:30 الی 12:30
13,000,000 اتمام ثبت نام
28

آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن

8 کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 16 و 17 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
6,500,000 اتمام ثبت نام
29 الزامات ناظر بر صدور کارت اعتباری* 4 کارکنان واحد اعتبارات، مالی، حسابداری، طراحی محصول و خدمات بانکی 17 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
4,000,000 اتمام ثبت نام
30 قیمت گذاری در خدمات بانکی 6 مدیران واحد اعتبارات، بازاریابی، امورشعب، امور بین الملل و مالی 23 و 24 بهمن
ساعت 9  الی 12
5,500,000 اتمام ثبت نام

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195