معرفی دوره:

بخشنامه و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی که در رابطه اجرایی نمودن شعار هرسال به ویژه سال جاری که همانا، تولید پشتیبانی‌ها ومانع زدایی‌ها صادر گردید، بعضاً با بخشنامه‌های صادره قبلی، رویه های مرسوم اعتبار سنجی و ظرفیت سنجی شبکه بانکی سنخیت نداشته و به نوعی سردرگمی بین فعالان این‌بخش مهم که موتور اقتصادی کشور می باشد ایجاد کرده است لذا در این دوره ضمن تبیین وتشریح موانع اجرای این بخشنامه به آن دسته از راهکارهایی اشاره خواهد شد که بتوان در اجرای مفاد این بخشنامه ریسک های مترتب بر اجرای آن را نیز مدیریت نمود.

 اهداف دوره:

 • تخصیص منابع بهینه منابع
 • کاهش مطالبات غیر جاری
 • مدیریت ریسک اجرای مفاد بخشنامه بانک مرکزی

 محتوای دوره:

 • تبیین وتشریح الگوریتم تشکیل دهنده اقلام سرمایه درگردش بنگاه های مختلف اقتصادی
 • تبیین وتشریح نحوه‌ی استخراج سرمایه در گردش بر مبنای یک دوره گردش کالای بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی و تنگناهای موجود بر اجرای آن
 • علت عدم تخصیص سرمایه درگردش به بنگاه‌های پیمانکاری ولزوم تخصیص آن درشرایط فعلی اقتصادی
 • تبیین وتشریح سقف، حد سالیانه تسهیلات موردی و استفاده به تدریج
 • چگونه 90 درصد فروش را به بنگاه های تولیدی با کمترین ریسک اختصاص دهیم
 • نحوه بررسی استخراج سرمایه درگردش از قراردادهای دردست اجرای پیمانکاران عمرانی
 • نحوه بررسی سرمایه درگردش فعالیت های بازرگانی وخدماتی با اجابت مفاد بخشنامه بانک مرکزی

 مشخصات مدرس دوره:

 • 35 سال سابقه کار در اموراعتباری، نظارت وکارشناسی بر طرح ها
 • کارشناس ارشد علوم اقتصادی
 • 40 سال سابقه تدریس و 10 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری
 • عضو هیأت مدیره بانک

مخاطبان دوره:

مسئولین شعب، ارکان مختلف اعتباری شعب و مرکز، کارشناسان، بازرسان و ارکان نظارتی کنترلی

پیش نیاز دوره:

 آشنایی با شیوه های مختلف تخصیص منابع، بررسی تقاضای مشتری، نحوه تصمیم گیری مناسب اعتباری

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

19 و 21 دی

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  6.500.000  ریال به صورت خالص

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.