معرفی دوره:

 در طی دهه گذشته، حرکت صنایع مختلف به سمت فناوری های نوین مبتنی بر اطلاعات، شتاب روزافزونی یافته است. گستردگی مفاهیم و کارکردهای این فناوری ها و ارتباطات پیچیده و در هم تنیده فی مابین آن ها، نیاز به آشنایی عمیق تر با این فناوری ها را دو چندان کرده است. بر همین اساس، توجه صنایع مختلف به سمت فناوری های کلیدی و بنیادین حوزه تحول دیجیتال معطوف شده است. یکی از این فناوری ها که در مرکز ارتباطات پیچیده رویکردهای نوین تحول دیجیتال قرار گرفته است، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و کاربردهای آن در تحلیل عمیق داده ها تحت عنوان علم داده و تحلیل های پیشرفته کسب و کار است. در این دوره، ضمن آشنایی با هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و تاریخچه سیستم های مرتبط با آن، کارکردهای هوشمندی کسب و کار (BI) و هوشمندی محاسباتی(CI) و انواع تحلیل های پیشرفته داده محور بر مبنای یادگیری ماشینی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین، درخصوص مفاهیم سنجش آمادگی و نقشه راه تحلیل های پیشرفته کسب و کار در سازمان ها و گام های پیاده سازی پروژه های مرتبط بهمراه الگوریتم های نوین داده محور و نحوه اعتبارسنجی یافته های حاصل از آن ها، مرور کاملی صورت خواهد پذیرفت. در ادامه، فناوری های تحول دیجیتال و جایگاه علم داده و یادگیری ماشینی در این فناوری ها، نرم افزارها و دوره های مرتبط و در نهایت، کارکردها و نمونه های صنعتی این حوزه در صنعت بانکداری مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

اهداف دوره:

 • آشنایی مؤثر با هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، علم داده و تحلیل های پیشرفته کسب و کار و ارتباط این مفاهیم با یکدیگر
 • شناخت گام ها، پیش نیازها و الزامات پروژه های علم داده و تحلیل های پیشرفته
 • بررسی مفاهیم، کارکردها و نرم افزارهای تخصصی علم داده و یادگیری ماشینی در سطح بین المللی
 • آشنایی با مدل سازی داده ها و اعتبارسنجی یافته ها با استفاده از یادگیری ماشینی
 • شناسایی ارتباط و جایگاه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و تحلیل های پیشرفته کسب و کار در مجموعه فناوری های مرتبط با تحول دیجیتال

محتوای دوره:

 • آشنایی با هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی (AI and ML)
 • بررسی تاریخچه و روند تکامل سیستم های اطلاعاتی از منظر تولید داده در سازمان ها (IS Evolution Trend)
 • مروری بر کارکردهای هوشمندی کسب و کار (Business Intelligence)
 • آشنایی با مفاهیم مقدماتی علم داده و تحلیل های پیشرفته کسب و کار (Data Science and Business Analytics)
 • انواع تحلیل های پیشرفته کسب و کار (Business Analytics Types)
 • مروری بر مفاهیم سنجش آمادگی و تدوین نقشه راه تحلیل های پیشرفته کسب و کار (BA Readiness Assessment and Roadmap Development)
 • روش شناسی های پیاده سازی علم داده و تحلیل پیشرفته کسب و کار در سازمان
 • (Data Science Methodologies)
 • پیش پردازش و آماده سازی داده ها (Data Preparation)
 • الگوریتم ها و مدل سازی بر مبنای داده ها (Analytics Algorithms)
 • نرم افزارهای تحلیل پیشرفته کسب و کار (Analytics Software)
 • تحول دیجیتال و فناوری های مرتبط (Digital Transformation Technologies)
 • جایگاه علم داده و تحلیل های پیشرفته کسب و کار در تحول دیجیتال
  (Digital Transformation)
 • نمونه هایی از تحلیل های پیشرفته در صنعت بانکداری
 • مروری بر دوره ها و فعالیت های بین المللی در حوزه علم داده و تحلیل های پیشرفته کسب و کار

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکترای مدیریت فناوری اطلاعات
 • دانشیار دانشگاه
 • مؤلف کتاب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد فناوری اطلاعات و ارتباط با مشتری

پیش نیاز دوره:

آشنایی با انواع سیستم های اطلاعاتی سازمانی، آشنایی با مفاهیم مقدماتی هوشمندی کسب و کار و فناوری های نوین تحول دیجیتال

مدت دوره: 6 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 9 و 10 بهمن

ساعت 9 الی 12

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.500.000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی می باشد.