معرفی دوره:

  فرایند منتورینگ سازمانی در جهت آموزش و پرورش مراجع در محیط کار یا محیط زندگی می باشد. منتور فردی متخصص و حرفه ای در یک رشته خاص است که دانش عمومی و تخصصی، مهارت، تجربه، و سابقه کار بسیار زیاد، در آن رشته تخصصی و حرفه را دارد و بخاطر داشتن سابقه کار و مهارت بالا دقیقا می داند که در هر شراط و زمانی متناسب با حال مراجع از کدام تکنیک برای حل مشکل او استفاده کند. منتورینگ جهت بهبود عملکرد فرد در محیط کار و زندگی می شود.

اهداف دوره:

 • پرورش منتور درون سازمانی برای توانمندسازی کارکنان در چهار حوزه جامعه پذیری، مدیریت عملکرد، جانشین پروری، توسعه فردی و شغلی

محتوای دوره:

 • تعریف منتورینگ
 • مهارت های منتور
 • اهداف منتورینگ
 • اصول شروع جلسه منتورینگ
 • ابزار منتورینگ(گزارش نویسی،مشاهده، گفتگوی کوچینگی، برنامه ریزی مسیر شغلی، برنامه ریزی توسعه فردی)
 • فرآیند منتورینگ(5 ماژول)
 • منتورینگ بر بستر گفتگوی کوچینگ
 • منتوریگ و جانشین پروری بر مبنای شایستگی شغلی
 • منتورینگ و مدیریت عملکرد بر مبنای هدف
 • منتورینگ و پرورش کارکنان سازمان
 • کیس استادی و کار گروهی

  مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
 • مدرک سطح 2 کوچینگ از آکادمی بین المللی کوچ مستر در سنگاپور
 • مؤلف کتاب در زمینه کوچینگ
 • مدرس دوره های کوچینگ

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد منابع انسانی بانک ها و مؤسسات اعتباری

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

9، 16 و 23 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  8.000.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.