معرفی دوره:

 • مذاکره یکی از اقداماتی است که همه انسان ها در زندگی روزمره خود با آن مواجه هستند. بسیاری از ارتباطات در واقع نوعی مذاکره هستند. ارتباط با خود، خانواده، همکاران، مشتریان و ... . برخی از این مذاکره ها ساده و برخی بسیار پیچیده هستند. مذاکره می تواند از سطوح ساده و ابتدایی آغاز شده و گاه شکل های بسیار پیچیده بین المللی به خود بگیرد. لذا آشنایی با مهارت های مذاکره می تواند عامل موثری در برقراری ارتباط سازنده با دیگران باشد. بدون تردید موفقیت در کسب و کار نیز مستلزم ایجاد ارتباط پایدار و برد- برد با عناصر زنجیره تأمین است. در دوره تکنیک ها و مهارت های مذاکره ضمن آشنایی با مباحث کاربردی مذاکره، می‏آموزیم که چگونه از تکنیک های عملی، برای تحقق اهدافمان در مذاکره استفاده کنیم.

 اهداف دوره:

 • ارتقای توانایی رؤسای شعب در متقاعد سازی مشتریان
 • توانمندسازی رؤسای شعب در برقراری ارتباط مؤثر با کارکنان
 • ارتقای توانایی مخاطبان در نگهداشت مشتریان فعلی و جلوگیری از خروج مشتریان
 • بهبود عملکرد رؤسای شعب در تبدیل فضای شعبه برای بهره ‏وری بیشتر
 • افزایش نرخ جذب مشتریان جدید
 • بهبود عملکرد شعبه در فروش محصولات و خدمات
 • بهبود عملکرد شعبه در افزایش تعاملات مشتریان فعلی
 • مذاکره مؤثر برای فروش بیشتر محصولات و خدمات به مشتریان جدید
 • مذاکره مفید جهت ارتقای تعاملات و مراودات مشتریان فعلی
 • افزایش شاخص های رضایت و وفاداری مشتریان از طریق مذاکره موثر
 • افزایش سهم از کیف پول مشتریان فعلی
 • مذاکره مؤثر برای حفظ و نگهداشت مشتریان فعلی

 محتوای دوره:

 • مبانی و اصول مذاکره
 • شخصیت و تیپ شناسی
 • برنامه ریزی برای مذاکره
 • راهبردهای مذاکره
 • بایدها و نبایدهای مذاکره(فنی- معاشرتی)
 • تاکتیک های مذاکره رقابتی
 • برخی ترفندهای مذاکره
 • جمع بندی مذاکره

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری مدیریت بازرگانی
 • 15 سال سابقه کار بانکی
 • مؤلف مقالات و کتب متعدد
 • مدرس دانشگاه

 مخاطبان دوره: کارکنان شعب

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

13 ، 20 و 27 دی

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8,000,000  ریال به صورت خالص

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.