معرفی دوره:

 در این دوره ضمن ارائه مبانی نظری  تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش و تجزیه و تحلیل های جریانات نقدی با برگزاری کارگاه های عملی مبانی نظری به تجربه عملی تبدیل می گردد

اهداف دوره:

  • .آشنایی هر چه عمیق تر فراگیران با نقش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش در تجزیه و تحلیل صورت های مالی اساسی و نیز تجزیه و تحلیل های صورت جریانات نقدی

محتوای دوره:

  • مروری بر تجزیه و تحلیل صورت های مالی اساسی(مقدماتی)
  • آشنایی با ساختار و سرمایه در گردش و سایر روش های تأمین مالی
  • انواع روش های ترکیب منابع سرمایه در گردش و آثار آن
  • روش های متنوع تجزیه و تحلیل صورت جریانات نقدی

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
  • عضو محترم شورای پول و اعتبار
  • مولف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
  • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

 پیش نیاز دوره:

دوره مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها

مدت دوره: 32  ساعت

زمان تشکیل کلاس:

روزهای

 شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

از 4 الی 20 دی

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر ساعت 15,500,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.