معرفی دوره:

 در این دوره ضمن توضیح ترم های یازده گانه اینکوترمز(اینکوترمز 2010) انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل معرفی و تفاوت آن ها ذکر می گردد. در این دوره اعتبار اسنادی به عنوان یکی از مهمترین روش های پرداخت در بانک ها مورد تاکید قرار می گیرد.

 اهداف دوره:

 • آشنایی شرکت کنندگان با ترم های حمل و نحوه کاربرد روش های پرداخت در شرایط مختلف تجاری، سیاسی و همچنین آگاهی از مزایا و معایب هر یک از روش ها
 • ارتقا دانش بانکداری بین المللی برای کارشناسان ارزی بانک ها

محتوای دوره:

 • توضیح ترم های اینکوترمز 2010
 • تعریف روش های پرداخت و تفاوت آن ها
 • طرفین درگیر در اعتبار اسنادی
 • معرفی بانک هادر اعتبار اسنادی و تعهد آن ها
 • معرفی اسناد حمل
 • معرفی مقررات متحدشکل اتاق بازرگانی بین الملل UCP 600 و نکات کلیدی آن
 • انواع اعتبار اسنادی
 • ارایه موردکاوی

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارمند اسبق بانک مرکزی ج.ا.ا
 • مدرس بانک ها
 • مترجم کتاب در حوزه اعتبارات اسنادی

 مخاطبان دوره: کارکنان واحدهای ارزی و اعتبارات

 پیش نیاز دوره:

اطلاعات مقدماتی ارزی/دانش مقدماتی زبان انگلیسی (خواندن و درک مطلب)

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

27 دی و 4 ، 11 و 18 بهمن

ساعت 9:30 الی 13:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 9,500,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.