معرفی دوره:

 یکی از بدیل های تأمین مالی بین المللی بانکی که با توجه به نرخ پائین سود و هزینه های مترتبه مناسب برای واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات در قالب ایجاد پروژه و طرح های توسعه در زیر ساخت های کشورهای استفاده کننده می باشد.

اهداف دوره:

 • آشنایی با مفهوم قراردادهای تأمین مالی فاینانس
 • آشنایی با نکات مهم در انعقاد قراردادها، پروسه انعقاد و استفاده از قراردادهای تأمین مالی، هزینه های مترتبه و نحوه ی محاسبه آن ها، مزایا و منافع قراردادهای مذکور، نکات لازم الرعایه در استفاده از اینگونه تسهیلات ارزی

 محتوای دوره:

 • معرفی قراردادهای تامین مالی (General Agreement)
 • فرآیند انعقاد قرارداد عمومی و پروسه استفاده از تسهیلات مذکور
 • نحوه انعقاد قرارداد فرعی (Individual Agreement)
 • هزینه های متعلقه و نحوه محاسبه آن
 • لزوم اخذ پوشش بیمه های صادراتی کشورها (ECA)، بیان مزایا
 • معایب و مشکلات برخورداری از تسهیلات موصوف
 • آشنایی با مفهوم Snap Back در شرایط تحریم

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناس ارشد علوم اقتصادی – برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی
 • 16 سال سابقه کار بانکی
 • 8 سال سابقه تدریس

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد بین الملل، خزانه داری ارزی، اعتباری، حقوقی، بازرسی، سازمان و روش ها، سرپرست مناطق و مدیر شعب بانک ها

 پیش نیاز دوره:

آشنایی اولیه با مفاهیم بانکداری بین الملل و زبان انگلیسی

مدت دوره: 36 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

از 6 دی الی 2 اسفند

دوشنبه ها

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 17,000,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.