موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در مهرماه سال 1401 به صورت آموزش حضوری و آنلاین اقدام می نماید.

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه دوره های تقویم آموزش حرفه ای درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در پرتال آموزش حرفه ای بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه:

 • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
 • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

دوره های آموزش حرفه ای مهرماه 1401

ردیف عنوان دوره مدت دوره  مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه (ریال) عملیات
1

آشنایی با بلاکچین و رمزارزها

4

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

9 مهر
8:30 الی 12:30

5,800,000

اتمام ثبت نام

2

تبیین تغییرات صورت‌ گرفته در صورت‌های مالی نمونه مؤسسات اعتباری

12

اعضای هیأت مدیره، مدیران اجرایی و کارشناسان واحدهای حسابداری و مالی، بودجه‌بندی و گزارشات، بازرسی و حسابرسی داخلی  9 ، 11 و 16 مهر
ساعت 14:30 الی 18:30
11,000,000 اتمام ثبت نام
3

حسابداری ارزی

32

کارکنان واحدهای ارزی و اعتباری بانک ها، رؤسا و معاونین شعب شنبه ها
9 مهر الی 28 آبان
ساعت 14 الی  18
20,000,000
4

بانکداری بین الملل کاربردی

48

کارکنان واحدهای بین الملل، خزانه داری، حقوقی، اعتبارات و شعب ارزی  دوشنبه ها
11مهر الی 28 آذر
ساعت 8:30 الی  12:30
29,000,000
5 بانکداری سرمایه گذاری
(ارزش گذاری، تملیک اهرمی، ادغام و تملیک و عرضه عمومی اولیه)

32

مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای اعتبارات، سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دوشنبه ها
11مهر الی 30 آبان
ساعت 8:30 الی 12:30
22,000,000
6 سوییفت مقدماتی

24

کارکنان ارزی سه شنبه ها
12مهر الی 17 آبان
ساعت 8:30 الی  12:30
17,000,000
7 اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته با استفاده از داده‌های ترکیبی و سری‌های زمانی

42

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری حائز شرایط پیش نیاز دوره شنبه ها و چهارشنبه ها
16مهر الی 30 آذر
ساعت 8  الی 10
25,000,000
8

موارد افتراق قوانین مترتب بر ضمانت نامه های بانکی با عقد ضمان

8

مسئولین شعب،روسای اعتبارات شعب،کارشناسان اعتباری،سایر ارکان اعتباری تصمیم گیر  17 مهر
8:30 الی 16:30
11,000,000
9 مدیریت ریسک تقلب در نظام بانکی

16

کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات، مبارزه با پولشویی، حراست، بازرسی و نظارت 20 و 27 مهر و 4 و 11 آبان
ساعت 8:30 الی 12:30
13,000,000
10

آزمون بحران (Stress testing)

در بانکداری

8

کارکنان واحدهای ریسک، کمیته ریسک، کمیته دارایی بدهی   24 و 26 مهر
ساعت 13:30 الی 17:30
9,000,000

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در آبان ماه سال 1401 به صورت آموزش حضوری و آنلاین اقدام می نماید.

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه دوره های تقویم آموزش حرفه ای درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در پرتال آموزش حرفه ای بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه:

 • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
 • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)


دوره های آموزش حرفه ای آبان ماه 1401


ردیف

عنوان دوره

مدت
(ساعت)

نحوه
برگزاری

مخاطبان

تاریخ برگزاری

هزینه
 (ریال)

عملیات

1

بانکداری دیجیتال

16

مدیران میانی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

دوشنبه ها
2 الی 23 آبان
8:30 الی12:30

13,000,000

2

روش ها و ابزارهای نوین تأمین مالی و نقدینگی
 (ابزارهای بازار پول، بازار سرمایه، ابزارهای مشتقه و صکوک)

20

کارکنان واحدهای مالی و اعتباری

دوشنبه ها
2 الی 30 آبان
 8:30 الی 12:30

15,000,000

3

مدلسازی مالی با استفاده

از نرم افزار اکسل

16

مدیران، رؤسا و کارشناسان ارشد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

3 و 10 آبان
  8:30 الی 16:30

20,000,000

4

بسته جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل

16

کارکنان واحد ارزی

چهارشنبه ها
 4 الی 25 آبان
 8:30 الی 12:30

13,000,000

5

پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری

با رویکرد بانک و بانکداری

20

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

چهارشنبه ها
4 آبان الی 2 آذر
 8:30 الی 12:30

14,000,000

6

تطبیق در مناسبات و تراکنش های بین الملل بانکی

8

کارکنان واحدهای تطبیق، ریسک، بازرسان، حسابرسان و بین الملل

7 آبان
8:30 الی 16:30

11,000,000

7

حاکمیت، ریسک، تطبیق و

نظام کنترل داخلی

12

کارکنان واحدهای حسابرسی، بازرسی، مدیریت ریسک، تطبیق و
 حوزه های نظارتی

شنبه ها
7 الی 21 آبان
8:30 الی 12:30

11,000,000

8

آشنایی با لایه‌های پنهان

صورت های مالی مشتریان

6

مسئولین شعب،روسای اعتبارات شعب،کارشناسان اعتباری، سایر ارکان اعتباری تصمیم گیر

8 آبان
8:30 الی 14:30

10,000,000

9

آشنایی با سامانه های سنا، درنا، سپام ارزی و نیما و مشکلات تخصیص،
تأمین و فروش ارز در
 
سامانه نیما

16

کارکنان واحد ارزی

8 و 15 آبان
  8:30  الی 16:30

20,000,000 

10

طراحی ساختار بانک ها با تمرکز بر بانکداری دیجیتال

16

کارکنان واحدهای سازمان و روش ها، برنامه ریزی، تحقیق و توسعه، ریسک، تطبیق، حسابرسی، بانکداری، بازاریابی و امور مشتریان

یکشنبه ها
8  الی 29 آبان
 8:30  الی  12:30

13,000,000

11

برنامه ریزی بازاریابی

16

کارکنان واحد بازاریابی، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و بانکداری شخصی

دوشنبه ها
9 الی 30 آبان
 8:30  الی 12:30

13,000,000

12

آشنايی با مفاهيم ارزی

20

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

چهارشنبه ها
11 آبان الی 9 آذر
 8:30 الی12:30 

14,000,000

13

اعتبارات اسنادی (LC)

10

کارکنان واحد ارزی

یکشنبه ها
15 آبان  الی 13 آذر
 8:30  الی 10:30 

11,000,000

14

اصول کاربردی طراحی و

توسعه محصولات و خدمات

8

مدیران و کارشناسان بازاريابي، طراحی و توسعه محصول، تولید و سایر حوزه های مرتبط با طراحی محصول

19 و 26 ابان
 8:30 الی12:30 

7,000,000

15

مبارزه با پولشویی در نظام بانکی با رویکردی بر ضوابط و الزامات جدید بانک مرکزی

8

کارکنان شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 21 و 28 آبان
 8:30 الی12:30

7,000,000 

16

بانکداری الکترونیکی و

احراز هویت

6

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

28 آبان
8:30 الی 14:30 

10,000,000

جدول دوره های آموزش حرفه ای آبان سال 1401

آشنایی با لایه‌های پنهان صورت های مالی مشتریان

مدت دوره:

6 ساعت

پیش نیاز دوره:

آشنایی کافی با نحوه تخصیص منابع

آشنایی با صورت­ های مالی مشتریان

تاریخ برگزاری:

 8 آبان

ساعت 8:30 الی 14:30

آموزش به صورت حضوری می باشد.

 دریافت بروشور دوره

مهلت ثبت نام:

4 آبان 1401

هزینه دوره به ازای هر نفر: 

10.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهی­نامه می باشد.

 معرفی دوره

عدم پاسخگویی به موقع پذیرش یا عدم پذیرش درخواست دریافت تسهیلات یکی از چالش­ های بزرگ شبکه بانکی با مشتریان است که همواره مورد اعتراض آن­ها واقع می گردد. این موضوع بیشتر معطوف به عدم تخصص گیرندگان تقاضای مشتریان یا همان شعب شبکه بانکی است که با اندکی آموزش می‌توانند در لحظه درخواست نیم نگاهی به صورت­ های مالی اعلام نمایند، درخواست آن­ ها قابل بررسی می باشد یا خیر، و این موضوع در رضایت مندی مشتری و ممانعت از اطاله وقت وی بسیار اهمیت دارد.

هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می باشد:

 • پاسخگویی به موقع به مشتریانی که واجد شرایط دریافت تسهیلات نمی باشند
 • افزایش سطح رضایت مندی مشتریان
 • ممانعت از اعتراضات آتی مشتریان

   طراحی شده برای یادگیری

  اشاره به سرفصل های مهم صورت­ های مالی مشتریان

  تبیین و تشریح کاربرد سرفصل حساب­ های دفتر کل مشتریان درتخصیص تسهیلات

  تبیین و تشریح استخراج خطوط قرمز آن دسته سرفصل حساب­ ها ازقبیل جاری شرکا، هزینه های مالی، تطبیق میزان تسهیلات دریافتی با قیمت تمام شده کالای فروش رفته، نحوه مصرف مناسب تسهیلات دریافتی و... که با استناد به ان نمی‌توان تسهیلات، پرداخت و تعهدات اختصاص داد به نحوی که درمدت 5 دقیقه استخراج و ازقابلیت پاسخگویی به مشتریان برخوردار باشد.

    مخاطبان دوره
  • مسئولین شعب، رؤسای اعتبارات شعب، کارشناسان اعتباری، سایر ارکان اعتباری تصمیم گیر

   مدرس دوره
  • 45 سال سابقه کار در امور اعتباری، نظارت و کارشناسی بر طرح ها
  • کارشناس ارشد علوم اقتصادی
  • 35 سال سابقه تدریس و 10 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد

  آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

  شماره های تماس: 27892446 - 27892458

  دورنگار: 846899

  ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

  جدول دوره های آموزش حرفه ای آبان سال 1401

  روش ها و ابزارهای نوین تأمین مالی و نقدینگی

  (ابزارهای بازار پول، بازار سرمایه، ابزارهای مشتقه و صکوک)

  مدت دوره:

  20 ساعت

  پیش نیاز دوره:

  فاقد پیش نیاز

  تاریخ برگزاری:

  دوشنبه ها 2 الی 30 آبان

  ساعت 8:30 الی12:30

  آموزش به صورت آنلاین می باشد.

   دریافت بروشور دوره

  مهلت ثبت نام:

  1 آبان 1401

  هزینه دوره به ازای هر نفر: 

  15.000.000 ریال به صورت خالص

  هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی­نامه می باشد.

   معرفی دوره

   

  يكی از مشكلات اصلی بخش واقعی اقتصاد، عدم تكافوی سرمايه‌های پراكنده و كوچك در دست مردم برای انجام سرمايه‌گذاری های لازم است. نظام مالی مطلوب‌، نظامی است كه بتواند به اندازه كافی به طراحی ابزارهای مالی مناسب بپردازد تا افرادی كه توانايی سرمايه‌گذاری دارند اما فاقد سرمايه لازم هستند با استفاده از اين ابزارها به تجميع سرمايه‌های در دست مردم بپردازند. بانک­ ها به ­عنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار پول، نقشی انکارناپذیر در تأمین مالی طرح­ های تولیدی، خدماتی و تجاری دارند. در حال حاضر بانكداری بدون ربا در ايران با چالش ­ها و مشكلاتی روبه ­روست كه آسيب‌شناسی دقيق اين چالش‌ها در كشور و ارائه راهكار‌هايی به­ منظور رفع اين نواقص و مشكلات يك نياز و ضرورت اجتناب‌ناپذير است. از سوی ديگر به منظور دستيابی بانكداری اسلامی به جايگاه واقعی خود، نوآوری و ارائه پاسخ به­ موقع و مناسب به نيازهای مشتريان از اهميت زيادی برخوردار است. در اين راستا يكی از فرصت‌های پيش روی نظام بانكی، تنوع بخشی و توسعه شيوه‌ها و ابزارهای نوين تأمين مالی و نقدينگی است كه افزون بر پويايی نظام بانكداری اسلامی، موجب تحقق اهداف توسعه اقتصادی نيز خواهد شد. بر همین اساس در اين دوره به­ منظور تأمين مالی مشتریان، افزايش نقدينگی و اصلاح ساختار ترازنامه بانك‌ها، روش ­ها و ابزارهایي جديد و نوين تأمين مالی مثل انواع صکوک و ابزارهای مشتقه که در بازارهای مالی از جمله بازارهای پول و سرمایه و سایر نهادهای مالی برای تأمین مالی دولت، شرکت­ های دولتی، بنگاه­ های مالی و شرکت­ های خصوصی و حتی خود بانک ­ها مورد استفاده قرار می­ گیرند، بررسی و فرايند طراحی و اجرايی هر يك از ابزارها، به تفكيك به­ منظور پياده‌سازی در بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تشريح خواهد شد.

    طراحی شده برای یادگیری

   طرح کلیات و مفاهیم موضوع

   روش­ های سرمایه ­گذاری و انواع ابزارهای مالی

   تعریف انواع صكوك و فرایند انتشار آن­ ها

   ابزارهاي مشتقه، شرایط و انواع مختلف آن

   مديريت نقدينگی در بانكداری متعارف

   ابزارهای مالی مديريت نقدينگی در بانكداری متعارف

   مديريت نقدينگی در بانكداری اسلامی

   ابزارهای مالی مديريت نقدينگی در بانكداری اسلامی

   ابزارهای مديريت نقدينگی متناسب با نيازهای بانكداری اسلامی

   مقايسه اوراق بهادار اسلامی با اوراق قرضه

   مقايسه صكوك با اوراق مشتقه

   نسبت­ های مالی؛ شاخص ­های تصمیم­ گیری در سرمایه­ گذاری و اعطای تسهیلات

   شرکت­ های تابعه و ثالث و استفاده از ظرفیت آن ­ها در طراحی و بکارگیری ابزارهای مالی

    

     مخاطبان دوره

   • کارکنان واحدهای مالی و اعتباری

    مدرس دوره

   • دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی گرایش کسب وکار و بین الملل
   • 29 سال سابقه کار بانکی
   • مدرس دانشگاه
   • مؤلف کتب و مقالات متعدد

   آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

   شماره های تماس: 27892446 - 27892458

   دورنگار: 846899

   ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

    

   جدول دوره های آموزش حرفه ای آبان سال 1401

   مدلسازی مالی با استفاده از نرم افزار اکسل

   مدت دوره:

   16 ساعت

   پیش نیاز دوره:

   آشنایی کافی با مباحث و مفاهیم مالی

   تسلط نسبی بر ابزارهای اکسل

   تاریخ برگزاری:

   3 و 10 آبان

   ساعت 8:3  الی 16:30

   آموزش به صورت حضوری می باشد.

    دریافت بروشور دوره

   مهلت ثبت نام:

   1 آبان 1401

   هزینه دوره به ازای هر نفر: 

   20.000.000 ریال به صورت خالص

   هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهی­نامه می باشد.

    معرفی دوره

   استفاده از مفاهیم مالی در مسائل روزمره بانک­ ها و مؤسسات مالی می تواند بسیار مفید باشد. علیرغم اهمیت این مفاهیم و تأثیر قابل توجه آن­ ها بر کیفیت تصمیمات مدیران و کارشناسان، متأسفانه مفاهیم مدل­سازی مالی جایگاه واقعی خود را به خوبی پیدا نکرده است. از دلایل این مسأله می توان به پیچیدگی مفاهیم مالی از یک سو و دشواری محاسبات ریاضی آن از سوی دیگر اشاره نمود. نرم افزار اکسل یکی از ابزارهایی است که می تواند این مشکل را حل نماید.

   در دوره پیش رو سعی داریم استفاده از نرم افزار جامع اکسل را به نحوی ممتاز فرا گرفته و با به کارگیری فرمول های مالی و اقتصادی توانمندی خویش را افزایش دهیم.

     طراحی شده برای یادگیری

    اصول و مفاهیم اولیه مدلسازی، مدلسازی چیست، ضرورت مدلسازی، کاربردهای مدلسازی، راه های مختلف مدلسازی

    آشنایی با مفروضات مدل سازی و فرمول نویسی اکسل

    کار بر روی سلول ها و طبقه بندی و تلخیص داده ها و همچنین شناسایی فرمول های مربوطه

    شناخت توابع اصلی در اکسل و استفاده مناسب آن ها در مدلسازی مالی

    استفاده از رابط های گرافیکی در اکسل

    انواع نرخ بهره و محاسبات مربوطه

    محاسبه درآمد و هزینه و سود و نرخ مالیاتی

    آشنایی با ایجاد سناریو های مختلف در اکسل و تحلیل سناریوها، هدف گذاری ها

    بهینه سازی مالی، بهینه سازی اقتصادی

    استفاده از برنامه ریزی خطی و کاربرد آن در اکسل

    مدلسازی یک مدل مالی خطی، مشاهده خطاها، محاسبه و برآورد پارامترها، محاسبه دقت مدل از مواضع مختلف

    محاسبه و تحلیل معنی داری پارامترهای یک مدل مالی خوب، رسم مدل و مشاهده روند داده ها

    تخمین و پیش بینی در یک مدل مالی از نظر ریاضی و آماری و رسم شکل

    گزاره های منطقی در اکسل ( (and, if, or, ….. 

    استفاده از ابزارهای کنترلی از جمله Data tools, data validation, true and false , ……

      مخاطبان دوره

     مدیران، رؤسا، کارشناسان ارشد بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

     مدرس دوره

    • فوق دکتری مدل سازی
    • سابقه تدریس در دانشگاه
    • مؤلف کتب و مقالات متعدد

    آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

    شماره های تماس: 27892446 - 27892458

    دورنگار: 846899

    ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید