دوره در سطح کارشناسی ارشد

شرایط پذیرش دانشجو 

در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

 دریافت فایل شرایط پذیرش دانشجو

ضوابط و شرایط شرکت در دوره:

دارا بودن مدرک کارشناسی از مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران یا یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

تبصره: دانشجویان مقطع کارشناسی در صورتی که تا پایان بهمن سال پذیرش، فارغ التحصیل شوند، می توانند در دوره شرکت نمایند.

انتخاب رشته:

هر داوطلب می تواند در رشته های مدیریت امور بانکی، بانکداری اسلامی و مالی با گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک شرکت نماید.

شیوه های پذیرش دانشجو در دوره:

پذیرش دانشجو در دوره در سطح کارشناسی ارشد به دو شیوه به شرح ذیل انجام می شود:

الف: معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت

در این شیوه، داوطلب از طرف سازمان محل خدمت معرفی شده و دوره با حضور متقاضیان معرفی شده از سایر سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه های بانکی، پولی، مالی و اقتصادی برگزار می شود و شرکت کنندگان در دوره تابع شرایط و ضوابط مؤسسه در برگزاری دوره خواهند بود. عملکرد آموزشی شرکت کنندگان در دوره به اطلاع سازمان محل خدمت داوطلب خواهد رسید و هزینه های مربوط نیز از طریق سازمان محل خدمت اخذ خواهد شد.

سازمان متقاضی حداکثر تا

پایان روز پنجشنبه 22 دی ماه 1401

می بایست فهرست اسامی داوطلبان مدنظر را به مؤسسه اعلام نماید.

ب: شرکت در دوره با هزینه شخصی

در این شیوه داوطلبان حایز شرکت در دوره می توانند به صورت انفرادی و با هزینه های شخصی در دوره شرکت نمایند.

نحوه ثبت نام:

2-1- ثبت نام داوطلبانی که توسط سازمان محل خدمت برای شرکت در دوره معرفی می شوند در دو مرحله و به شرح ذیل انجام می شود:

1- در مرحله اول داوطلبان بایستی در مهلت مقرر به اداره آموزش بانک/ مؤسسه/ سازمان محل خدمت خود مراجعه و نسبت به ثبت نام اولیه و اعلام کدملی اقدام کنند.

2- در مرحله دوم داوطلبان می بایست برای انجام مراحل بعدی ثبت نام به وب سایت مؤسسه و یا سامانه ثبت نام و اعلام نتایج مؤسسه مراجعه نمایند. بدیهی است ثبت نام قطعی داوطلبان منوط به انجام این مرحله و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی خواهد بود.

2-2-ثبت نام انفرادی:

داوطلبانی که متقاضی شرکت در دوره به صورت انفرادی و با هزینه های شخصی هستند، می بایست مراحل ثبت نام را شخصاً از طریق وب سایت مؤسسه و یا سامانه ثبت نام و اعلام نتایج مؤسسه به انجام رسانند.

 شیوه تحصیل دانشجو در دوره:

دوره در سطح کارشناسی ارشد فقط به شیوه آموزشی-پژوهشی برگزار می شود. در این شیوه برنامه درسی مشتمل بر واحدهای درسی و پایان نامه بوده که اخذ پایان نامه در این شیوه برای فراغت از تحصیل الزامی است.

تبصره: در صورتی که دانشجو پس از گذشت 4 نیمسال تحصیلی موفق به دفاع از پروپوزال خود نشود، شیوه تحصیل دانشجو از آموزشی-پژوهشی به شیوه آموزشی تغییر می یابد.

فرایند پذیرش دانشجو در دوره:

پذیرش دانشجو بر اساس احراز شرایط شرکت در دوره، اولویت ثبت نام و اولویت انتخاب رشته توسط داوطلب خواهد بود.

تبصره: 70 درصد از کل ظرفیت هر رشته به کارکنان نظام بانکی و 30 درصد باقیمانده به سایر داوطلبان اختصاص خواهد یافت.

شیوه برگزاری دوره:

برگزاری دوره ها از لحاظ حضوری و  غیرحضوری به شرح ذیل است:

شیوه برگزاری دوره در تهران در کلیه رشته ها فقط به صورت حضوری و در واحدهای شهرستان به صورت غیرحضوری خواهد بود.

تبصره1: آزمون های دوره های غیرحضوری همانند دوره های حضوری به صورت حضوری و در یکی از واحدهای موسسه در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، رشت، ساری و کرمان برگزار خواهد شد.

تبصره2: داوطلبانی که استان محل خدمت آنان تهران است فقط مجاز به شرکت در این دوره به صورت حضوری خواهند بود.

تبصره3: با توجه به تبصره 2، لازم است داوطلبان در زمان ثبت نام اینترنتی نامه اشتغال به کار که در آن استان محل خدمت درج شده باشد را در سامانه بارگذاری نمایند.

 

هزینه ثبت نام:

هزینه ثبت نام در فرایند آزمون و پذیرش معادل 180 هزار تومان است.

شایان ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

ثبت نام اينترنتی:

ثبت نام اينترنتی تا تاریخ 6 بهمن 1401

علاقه مندان شرکت در این دوره می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان ثبت نام به سامانه آزمون از طریق دکمه ثبت نام زیر مراجعه نمایند.

شماره های تماس: 27899260، 27899261، 27899240

 

شاخص زیر پرتال بلند مدت

تست زیر پرتال بلند مدت