جلسه دفاع از پروپوزال آقای تمیم متقی

دانشجوی دوره در سطح کارشناسی ارشد

روز یکشنبه مورخ 1403/03/13 رأس ساعت 11:30 برگزار می گردد.

عنوان پایان نامه:

" تحقیق درمورد بهینه سازی هشدار اولیه ریسک مالی براساس مدل DS-RF در بانک­ ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران "

استاد راهنما: آقای دکتر پیمان نوری بروجردی