گواهی نامه حاکمیتی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی

(ویژه شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور)

عناوین دروس (جمعاً 56 ساعت):

آشنایی با روش ها و فنون نوین تدریس (16 ساعت)

کلیات مبارزه با پولشویی (5 ساعت)

آشنایی با استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی (5 ساعت)

شناسایی مشتری (4 ساعت)

فرایندهای پولشویی: مشاغل و ابزارها (6 ساعت)

تنظیم برنامه عملیاتی (17 ساعت)

چالش های پیش رو (3 ساعت)

 حائزین شرکت در دوره:

   سابقه کار: بین 15 تا 20 سال

   مدرک تحصیلی: کارشناسی و بالاتر

   معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

مدت دوره : 56 ساعت

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:

تاریخ دقیق شروع دوره پس از ثبت نام و تکمیل حدنصاب شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.

 هزینه دوره:

 به ازای هر نفر 26/000/000 ریال به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب به مؤسسه اعلام گردد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می شود.