گواهینامه مهارت انجام عملیات صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای


مصوبه پنجمین جلسه مورخ 24‏/02‏/1402 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و همچنین با استناد به بند(11‏-6) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه مبنی بر دارا بودن گواهی نامه‌ مهارت انجام عملیات مربوط به صندوق قرض‌الحسنه از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی به عنوان یکی از شروط عمومی و اختصاصی جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه

   مبانی بانکداری داخلی(جمعا 3 ساعت)

آشنایی کلی با بازار پول و نظام بانکی با تأکید بر بانک‌های قرض‌الحسنه

آشنایی با روش‌های تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه

   مبانی فقهی و حقوقی عملیات قرض الحسنه(جمعا 3 ساعت)

 آشنایی با مبانی و مفاهیم حقوقی و فقهی عقد قرض‌الحسنه و ملاحظات و نظریات فقهی مرتبط با آن

   قوانین و مقررات مربوطه(جمعا 9 ساعت)

آشنایی با دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای، اساس نامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای و شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای

آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر نحوه شناسایی مشتری و نقل و انتقال وجوه در صندوق‌های قرض‌الحسنه

آشنایی با احکام مربوط به قرض‌الحسنه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن

آشنایی با قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

(جمعاً 9 ساعت)

   مدیریت ریسک در صندوق های قرض الحسنه

آشنایی با مفهوم مدیریت ریسک و نحوه مدیریت ریسک

آشنایی با سازوکارهای کنترل‌ داخلی

آشنایی با انواع ریسک و نظامات کنترل داخلی در صندوق‌های  قرض‌الحسنه 

   حسابداری و حسابرسی صندوق های قرض الحسنه

آشنایی با مفاهیم و رویه‌های حسابداری (کلیات، تعاریف، ماهیت حساب ها و ...)

آشنایی با مفاهیم حسابرسی

آشنایی با صورت های مالی اساسی در صندوق‌های قرض الحسنه و نحوه تجزیه و تحلیل صورت های مالی

(جمعاً 3 ساعت)

    بانکداری الکترونیک

آشنایی با کلیات مربوط به عملیات بانکداری الکترونیک

   سامانه های عملیاتی و نرم افزارهای صندوق های قرض الحسنه

آشنایی با نرم‌افزارهای مورد نیاز عملیات قرض‌الحسنه مانند نرم افزار شفق

  هزینه مجموع دوره28,000,000 ریال به ازای هر نفر به صورت خالص

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:

برنامه اولین دوره آموزشی

مهارت های انجام عملیات صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای (آنلاین)

روز تاریخ ساعت عنوان دروس
یکشنبه 1402/08/28 15 الی 18 مبانی بانکداری داخلی
سه شنبه 1402/08/30  مبانی فقهی و حقوقی عملیات قرض‌الحسنه
یکشنبه 1402/09/05 قوانین و مقررات مربوطه
سه شنبه 1402/09/07 مدیریت ریسک در صندوق‌های قرض‌الحسنه
یکشنبه 1402/09/12 قوانین و مقررات مربوطه
سه شنبه 1402/09/14 حسابداری و حسابرسی صندوق‌های قرض‌الحسنه
یکشنبه 1402/09/19 قوانین و مقررات مربوطه
سه شنبه 1402/09/21 حسابداری و حسابرسی صندوق‌های قرض‌الحسنه
چهارشنبه 1402/09/22 بانکداری الکترونیک

سامانه های عملیاتی و نرم افزاری صندوق های

قرض الحسنه

مجموع دروس 27 ساعت


برنامه دومین دوره آموزشی

مهارت های انجام عملیات صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای (آنلاین)

روز تاریخ ساعت عنوان دروس
یکشنبه 1402/10/03 15 الی 18 مبانی بانکداری داخلی
سه شنبه 1402/10/05  مبانی فقهی و حقوقی عملیات قرض‌الحسنه
یکشنبه 1402/10/10 قوانین و مقررات مربوطه
چهارشنبه 1402/10/13 مدیریت ریسک در صندوق‌های قرض‌الحسنه
یکشنبه 1402/10/17 قوانین و مقررات مربوطه
چهارشنبه 1402/10/20 حسابداری و حسابرسی صندوق‌های قرض‌الحسنه
یکشنبه 1402/10/24 قوانین و مقررات مربوطه
سه شنبه 1402/10/26 حسابداری و حسابرسی صندوق‌های قرض‌الحسنه
چهارشنبه 1402/10/27 بانکداری الکترونیک
سامانه های عملیاتی و نرم افزاری صندوق های قرض الحسنه
مجموع دروس 27 ساعت


برنامه سومین دوره آموزشی

مهارت های انجام عملیات صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای (حضوری)

روز تاریخ ساعت عنوان دروس
شنبه 1402/10/09 15 الی 18 مبانی بانکداری داخلی
دوشنبه 1402/10/11  مبانی فقهی و حقوقی عملیات قرض‌الحسنه
شنبه 1402/10/16 قوانین و مقررات مربوطه
دوشنبه 1402/10/18 مدیریت ریسک در صندوق‌های قرض‌الحسنه
شنبه 1402/10/23 قوانین و مقررات مربوطه
دوشنبه 1402/10/25 حسابداری و حسابرسی صندوق‌های قرض‌الحسنه
شنبه 1402/10/30 قوانین و مقررات مربوطه
دوشنبه 1402/11/02 حسابداری و حسابرسی صندوق‌های قرض‌الحسنه
سه شنبه 1402/11/03 بانکداری الکترونیک
سامانه های عملیاتی و نرم افزاری صندوق های قرض الحسنه
مجموع دروس 27 ساعت