• سخن امروز

  سود ربا گرچه بسیار باشد ولى سرانجام به کمى (و بى برکتى) مى گراید.    رسول اکرم (ص)

 • سخن امروز

  آنچه بیش از هر چیز بر امتم بعد از خود مى ترسم، درآمدهاى حرام، هواپرستى پنهان و رباست.   رسول اکرم (ص)

 

      تقویم آموزشی       

   فصل بهار- 1398

جزئیات بیشتر

گواهینامه های حرفه ای

ارائه گواهی نامه معتبر برای دوره ها

جزئیات بیشتر

 • هشتاد و ششمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي در تاریخ 20 اسفند97 با موفقیت به پایان رسید.
 • هشتاد و پنجمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي در تاریخ 15 اسفند97 با موفقیت به پایان رسید.
 • هجدهمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي تبریز در تاریخ 10 اسفند97 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی) به مدت 24 ساعت در تاریخ 9 اسفند 97 با موفقیت به پایان رسید.
 • پنج دوره ضمن خدمت مبارزه با پولشویی ویژه کارکنان مؤسسه اعتباری نور به مدت 40 ساعت در تاریخ 8 اسفند 97 با موفقیت به پایان رسید.
 • دريافت گواهينامه مهارت هاي انجام عمليات صرافي دوره (84)
 • هشتاد و چهارمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي در تاریخ 30 بهمن 97 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی تحول دیجیتال و بانکداری به مدت 16 ساعت در تاریخ 18 بهمن 97 با موفقیت به پایان رسید.
 • چهاردهمین دوره (تجزیه و تحلیل صورتهای مالی) ویژه کارکنان بانک پارسیان در تاریخ 18 بهمن97 با موفقیت به پایان رسید
 • دوره ضمن خدمت راهبردهای مدیریت خشم و شکایت ویژه کارکنان مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به مدت 8 ساعت در تاریخ 14 بهمن 97 با موفقیت به پایان رسید.

دوره های آموزش سفارشی

توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره 

 

توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره  توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره

توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره

توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره توضیح دوره