سومین کنفرانس

حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری (حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک ها)

در ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 11 بهمن ماه 1402 به صورت حضوری برگزار گردید.

در این کنفرانس جمع کثیری از مديران حوزه نظارت بانك مركزی، مديران ارشد ريسك، حسابرسی داخلی، فناوری اطلاعات، اعضای كميته­ های حسابرسی، ريسك و فناوری اطلاعات بانك­ ها و مؤسسات اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی،  حسابرسان مستقل بانك ­ها در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ايران حضور داشتند.

در ابتدا جناب آقای دکتر فرشاد حیدری ریاست محترم مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران ضمن خوش آمدگویی به اساتید و شرکت کنندگان به اهم موضوع کنفرانس اشاره نمودند.

 

بخش اول با سخنرانی جناب آقای دکتر وحید منتی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد چارچوب حسابرسی فناوری اطلاعات ITAF آغاز شد.

 

و در ادامه جناب آقای دکتر مسعود ظهرابی مدرس رسمی ایساکا به بیان تجارب بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک ­ها (چالش ­های پیاده سازی الگوهای موفق، نارسایی­ های موجود) پرداختند.

بخش اول با جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقایان دکتر احمد عزیزی و مرتضی اسدی و سخنرانان به پایان رسید.

 

بخش دوم کنفرانس با سخنرانی جناب دکتر شهرام سخنور کارشناس ارشد سابق دیلویت CRISC & CISM پیرامون گزارش حسابرسی فن­آوری اطلاعات (اجزای گزارش، معیارهای ارزیابی، نقش­ ها و مسئولیت ­های ارکان راهبری) آغاز و سپس با سخنرانی جناب آقای آیدین علیزاد پروین، رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعات اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا با عنوان حداقل الزامات لازم بر ریسک فناوری اطلاعات در بانک ­ها، انتظارات نظارتی ادامه یافت.

در انتها این کنفرانس با جلسه پرسش و پاسخ به پایان رسید.

 

 

 دریافت بروشور کنفرانس