موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در اردیبهشت ماه سال 1403 به صورت آموزش حضوری و آنلاین اقدام می نماید.

 دریافت فایل تقویم آموزش حرفه ای اردیبهشت ماه سال 1403

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه دوره های تقویم آموزش حرفه ای درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در پرتال آموزش حرفه ای بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه:

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

تقویم آموزش حرفه ای اردیبهشت ماه سال 1403

 

ردیف عنوان دوره مدت دوره  نحوه برگزاری مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه (ریال) عملیات
1 بررسی و تبیین صورت های مالی نمونه مؤسسات اعتباری از منظر مقررات ابلاغی بانک مرکزی و استانداردهای حسابداری
 (بخشنامه شماره 01/11654 مورخ 1401/1/01 بانک مرکزی)
24 حضوری کارکنان واحدهای بازرسی، حسابداری، مالی و ارزی 

شنبه ها
1 اردیبهشت الی 19 خرداد
 ساعت 14 الی 18

69,000,000 اتمام ثبت نام
2 امنیت شبکه 33 حضوری    کارکنان امنیت بانک مرکزی و شرکت های زیرمجموعه، واحد های مرکز عملیات امنیت (SOC) شرکت های خدمات انفورماتیک، شاپرک، کاشف، کارشناسان واحدهای امنیت، فناوری اطلاعات و نظارت بر نظام های پرداخت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یکشنبه ها و سه شنبه ها
2 اردیبهشت الی 6 خرداد
 ساعت 9 الی 12
90,000,000 اتمام ثبت نام
3 مدیریت ذخایر ارزی 24 حضوری کارکنان واحدهای بین الملل، خزانه داری و اتاق معاملات بانک ها یکشنبه ها
2 اردیبهشت الی 6 خرداد
 ساعت 8 الی 12
69,000,000 اتمام ثبت نام
4 بررسی اسناد حمل با رويكرد UCP600  20 حضوری کارکنان واحد بين الملل دوشنبه ها
3 اردیبهشت  الی 31 اردیبهشت
 ساعت 8 الی 12
58,500,000 اتمام ثبت نام
5 سوییفت مقدماتی 24 حضوری کارکنان ارزی دوشنبه ها
10 اردیبهشت الی 21 خرداد
 ساعت 8 الی 12
69,000,000 اتمام ثبت نام
6 چک الکترونیکی (سامانه چکاد) – امضاء دیجیتال (گواهی های مرکز میانی بانکی) 8 حضوری کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات، سازمان و روش ها، سرپرستان و کارکنان شعب 4 و 11 اردیبهشت
 ساعت 8 الی 12
24,500,000 اتمام ثبت نام
7 مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم(سطح متوسطه) 8 حضوری مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها، لیزینگ ها و سایر کارشناسان اشخاص مشمول 5 اردیبهشت
 ساعت 8 الی 12
12,500,000 اتمام ثبت نام
8 چالش ها و راهکارهای حسابرسی چرخه اعتباری بانک ها  8 حضوری کلیه ارکان نظارتی اعتباری، رؤسای اداره اعتبارات کل، کارشناسان اعتباری، ناظرین اعتباری، ادارات پیگیری وصول مطالبات و ادارات حقوقی، حسابرسان داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان 16 اردیبهشت
 ساعت 8 الی 16
29,500,000 اتمام ثبت نام
9 مقررات بازار بین بانکی 8 حضوری اعضای هیأت مدیره، کارشناسان واحدهای مقرراتی- مطالعاتی، مالی، خزانه‌داری و بازار بین‌بانکی  8 و 10 اردیبهشت
 ساعت 8 الی 12
24,500,000 اتمام ثبت نام
10 برنامه تداوم کسب و کار 6 حضوری اعضای هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 10 اردیبهشت
 ساعت 8 الی 14
23,500,000 اتمام ثبت نام
11 استانداردهای امنیتی صنعت پرداخت  24 حضوری

مديران و کارشناسان واحدهای فناوری اطلاعات

(نرم افزار – سخت افزار) و امنيت اطلاعات

دوشنبه ها
10 اردیبهشت الی 21 خرداد
 ساعت 8 الی 12
69,000,000 اتمام ثبت نام
12 آشنایی با مفاهیم ارزی 12 حضوری کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 11، 18 و 25 اردیبهشت
ساعت 8 الی 12
36,500,000 اتمام ثبت نام
13 اصول سرپرستی و رهبری در شعب 6 حضوری کارکنان شعب

25 اردیبهشت و 1 خرداد
 ساعت 9 الی 12

19,000,000 اتمام ثبت نام
14 بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان 16 حضوری کلیه افرادی که با مباحث بازاریابی و مشتری مداری در بانک در ارتباط هستند 22 و 29 اردیبهشت
 ساعت 8 الی 16
57,500,000 اتمام ثبت نام
15 تفکر استراتژیک و مدیریت تحول 12 حضوری مدیران عالی و میانی کلیه واحد های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

22 و 29 اردیبهشت و

5 و 19 خرداد
 ساعت 9 الی 12

36,500,000 اتمام ثبت نام
16 مدیریت ریسک برون سپاری 4 حضوری مدیران و کارشناسان واحدهای ریسک، تدارکات، فناوری اطلاعات، حراست، بازرسی و حسابرسی داخلی 23 اردیبهشت
 ساعت 8 الی 12
12,500,000 اتمام ثبت نام
17 کنترل کیفیت داده های بانکی 8 حضوری کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 23 و 30 اردیبهشت
 ساعت 8 الی 12
24,500,000 اتمام ثبت نام
18 مروری بر آخرین تغییرات در گزارش حسابرسی بانک ها 3 حضوری اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک ها 24 اردیبهشت
 ساعت 9 الی 12
9,500,000 اتمام ثبت نام
19 قانون گذاری در فناوری بلاکچین 3 آنلاین مدیران بانک ها و کارشناسان فنی  30 اردیبهشت
 ساعت 9 الی 12
8,000,000 اتمام ثبت نام