در این کنفرانس جمع کثیری از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران ارشد واحدهای اعتبارات، مالی، ریسک، برنامه ریزی، تحقیقات و حقوقی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حضور داشتند.

در ابتدا جناب آقای دکتر فرشاد حیدری ریاست محترم مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران ضمن خوش آمدگویی به اساتید و شرکت کنندگان به اهم موضوع کنفرانس اشاره نمودند.

سپس جناب آقای دکتر اکبر کشاورزیان معاون بانکداری شرکتی و تجاری بانک سپه با موضوع نهادینه کردن تعهدات در نظام بانکی کشور، پیشنهادهای کاربردی و عملیاتی برای تسهیل و حمایت از امور کسب وکار بنگاه‌های اقتصادی و بهبود کارایی بازار پول و سرمایه ارایه دادند.

در ادامه جناب آقای دکتر محمد امیدی نژاد عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به نقش کمیته‌ی ریسک در مدیریت اعتبارات پرداختند.

بخش دوم کنفرانس با سخنرانی جناب آقای دکتر عباس شفیعی رئیس هیأت مدیره بانک ملی با عنوان مدیریت اعتباری و حاکمیت شرکتی در بانک ها آغاز و ایشان به چالش­ های فعلی بانک ها در اجرای حاکمیت شرکتی و روابط با مدیریت اعتباری پرداخته و سپس با سخنرانی جناب آقای دکتر حسین عبده تبریزی، استاد دانشگاه و صاحبنظر امور مالی و بانکی با عنوان نقش کمیته‌ی ریسک در مدیریت اعتبارات ادامه یافت. در انتها این کنفرانس با جلسه پرسش و پاسخ به پایان رسید.

 

 دریافت بروشور