اولین کنفرانس مدیریت اعتبارات در نظام بانکداری اسلامی با عنوان «اعتبار سنجی و نظارت اعتباری» 

در ساعت 8:30 مورخ 26 آبان ماه 1399 به صورت آنلاین  برگزار گردید.

در این کنفرانس جمع کثیری از اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد اعتباری  بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی حضور داشتند.

در ابتدا جناب آقای دکتر فرشاد حیدری ریاست محترم موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ضمن خوش آمدگویی به اساتید و شرکت کنندگان در این کنفرانس به اهمیت اعتبارسنجی و نظارت اعتباری پرداختند.

در ادامه سخنرانان بخش اول به ترتیب آقای دکتر عبدالمهدی ارجمند نژاد با عنوان تعامل مؤثر بانک ­ها با بانک مرکزی و آقای دکتر محمد جلیلی با عنوان تجربه اعتبار سنجی در نظام بانکی کشور به ایراد سخنرانی پرداخته و در پایان بخش اول نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید. سپس بخش دوم با سخنرانی آقای دکتر بهمن اسکندری با عنوان حاکمیت اعتبارات و آقای دکتر ایرج نیازی با عنوان نظارت عالیه اعتباری ادامه یافته  و در انتها با جلسه پرسش و پاسخ به پایان رسید.

 

 

 

 

 

 

 

   دریافت فایل بروشور کنفرانس