اولین کنفرانس مدیریت مالی بانک ها با عنوان «مدیریت ارزش در بانک ها» 

در ساعت 8:30 مورخ یکشنبه 30 خردادماه 1400 به صورت آنلاین برگزار گردید.

در این کنفرانس جمع کثیری از اعضای هیأت مدیره بانک ها، مدیران ارشد و کارشناسان خبره واحدهای ریسک، اعتبارات، حسابرسی، تحقیقات و برنامه ریزی و مدیریت مالی حضور داشتند.

در ابتدا جناب آقای دکتر محمد امیدی نژاد معاونت محترم آموزشی و پژوهشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران (دبیر کنفرانس) ضمن خوش آمدگویی به اساتید و شرکت کنندگان در این کنفرانس به تبیین اهمیت مدیریت ارزش در بانک ها پرداختند.


در ادامه سخنرانان بخش اول به ترتیب آقای دکتر علی دیواندری با عنوان ارزش آفرینی در نهادهای مالی و آقای دکتر جواد عطاران با عنوان ارزش آفرینی پایدار بانک ها به ایراد سخنرانی پرداخته و در پایان بخش اول نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.

سپس بخش دوم با سخنرانی آقای دکتر مسعود غلامپور با عنوان ارزش آفرینی از طریق توسعه مدل های کسب و کار بانک ها  و آقای دبیریان با عنوان استقرار سنجه های مدیریت مبتنی بر ارزش و مدل های کسب و کار تعدیل شده به ریسک ادامه یافته و در انتها با جلسه پرسش و پاسخ به پایان رسید.


  

 دریافت فایل بروشور کنفرانس